Tìm kiếm

An error has occurred. Error: Thăm dò - Nhận xét is currently unavailable.
Hôm nay: 162
Hôm qua: 493
Tháng này: 10368
Năm nay: 146937
Người đang Online Người đang Online:
Số lượt truy cập Lượt truy cập: 38
Thành viên Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 38

Trực tuyến bây giờ Đang truy cập:

 

 

Trong những năm qua, hoạt động Công nghệ thông tin (CNTT) của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc cải tiến phương thức điều hành quản trị doanh nghiệp, tăng hiệu quả kinh doanh dịch vụ khách hàng và điều độ cung ứng điện ổn định. Hiện nay phải nói rằn...