Hướng dẫn thanh toán tiền điện qua VNPT Pay

Video xem nhiều

19001006

27/11/2017 8:18:54 SA - Lượt xem: 0

Phim chiếu lễ công bố SCADA

27/11/2017 9:26:50 SA - Lượt xem: 0

EVN ứng dụng công nghệ bước đi bến vững

27/11/2017 9:17:43 SA - Lượt xem: 0

Điện lực - Tiền điện

27/11/2017 9:41:01 SA - Lượt xem: 0

Điện lực - Chất

27/11/2017 9:41:59 SA - Lượt xem: 0

Video Liên quan


19001006

27/11/2017 8:18:54 SA - Lượt xem: 0


Phim chiếu lễ công bố SCADA

27/11/2017 9:26:50 SA - Lượt xem: 0


EVN ứng dụng công nghệ bước đi bến vững

27/11/2017 9:17:43 SA - Lượt xem: 0


Điện lực - Tiền điện

27/11/2017 9:41:01 SA - Lượt xem: 0


Điện lực - Chất

27/11/2017 9:41:59 SA - Lượt xem: 0


Điện lực - Cảnh báo

27/11/2017 9:42:35 SA - Lượt xem: 0


Điện lực - Điếc không sợ súng

27/11/2017 9:43:21 SA - Lượt xem: 0


Điện lực - Tính già ra non

27/11/2017 9:44:27 SA - Lượt xem: 0


PC Cần Thơ - Thanh toán tiền điện qua ngân hàng

27/11/2017 9:51:44 SA - Lượt xem: 0


PC Cần Thơ - Thực hiện nhiều dịch vụ chăm sóc khách hàng

27/11/2017 9:53:04 SA - Lượt xem: 0


Biện pháp an toàn thay máy biến áp 3 pha

26/04/2018 4:01:31 CH - Lượt xem: 0


Tiếp địa lưu động trung thế loại AutoClamp

26/04/2018 4:05:04 CH - Lượt xem: 0


Điện mặt trời cho hộ gia đình và doanh nghiệp

26/07/2018 9:02:10 SA - Lượt xem: 0


PS TH Cần Thơ: Thanh toán tiền điện mọi lúc mọi nơi

26/07/2018 10:23:03 SA - Lượt xem: 0


PC Cần Thơ ra mắt Đột hotline

26/07/2018 10:25:01 SA - Lượt xem: 0


Báo động tai nạn điện trong sản xuất

06/08/2018 8:45:50 SA - Lượt xem: 0


Cách PCCC điện và xử lý PCCC tại gia đình

06/08/2018 8:49:06 SA - Lượt xem: 0


Sổ tay PCCC điện trong gia đình

06/08/2018 8:54:13 SA - Lượt xem: 0


PC Cần Thơ tuyên truyền sử dụng điện an toàn trong dân

06/08/2018 8:58:03 SA - Lượt xem: 0


Điện lực TP Cần Thơ chủ động phòng chống thiên tai

23/10/2018 9:31:31 SA - Lượt xem: 0


Vận hành công trình trạm bom Kinh Ranh 2

23/10/2018 9:32:59 SA - Lượt xem: 0


PS : Ngành Điện miền Nam hướng tới trách nhiệm xã hội

23/10/2018 9:50:53 SA - Lượt xem: 0


Giờ trái đất 2020

30/03/2020 10:17:18 SA - Lượt xem: 0


PCCT truyền thông điện mặt trời

21/05/2020 2:20:28 CH - Lượt xem: 0


Cảnh báo tai nạn điện khi xây dựng, cải tạo công trình nhà ở

09/06/2021 2:59:00 CH - Lượt xem: 0


Điện và đời sống: Hưởng ứng tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai 2021

09/06/2021 3:00:21 CH - Lượt xem: 0


Chủ động phương án đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa bão

09/06/2021 3:01:35 CH - Lượt xem: 0


Công ty điện lực TP. Cần Thơ đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số

09/06/2021 3:04:19 CH - Lượt xem: 0