Hướng dẫn mua điện trung áp


Công ty Điện lực TP. Cần Thơ thực hiện cấp điện mới cho khách hàng mua điện từ lưới điện trung áp với thời gian thực hiện các thủ tục liên quan trực tiếp đến ngành điện không quá 10 ngày làm việc, bao gồm các phần việc: tiếp nhận, trả lời đề nghị cấp điện; thỏa thuận đấu nối và yêu cầu kỹ thuật; nghiệm thu đóng điện và ký kết HĐMBĐ.

Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ các điểm giao dịch khách hàng của các Điện lực sở tại, của Công ty Điện lực TP Cần Thơ hoặc truy cập vào trang Webhttp://pccantho.evnspc.vn (chuyên mục “HƯỚNG DẪN MUA ĐIỆN/mua điện trung áp”)  để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục và hồ sơ.

 

PHỤ LỤC:

1.Lưu đồ cấp điện trung áp (PL04)

2.Trình tự cấp điện trung áp (PL05)

3.Hồ sơ đề nghị cấp điện trung áp (PL06)

4.Hợp đồng đầu tư(PL07)

5.Thỏa thuận đấu nối và kỹ thuật(PL08)

6.Biên chế hồ sơ nghiệm thu đóng điện(PL09)

7.Hồ sơ đề nghị đấu nối (PL10)

 

BIỂU MẪU:

1.Giấy đề nghị mua điện sinh hoạt (BM _01)

2.Giấy đề nghị mua điện ngoài sinh hoạt (BM_02)

3.Biểu đồ phụ tải (BM_03)

4.Biên bản nghiệm thu kỹ thuật (BM_07)

5.Biên bản nghiệm thu đóng điện (BM _08)

 Lưu ý:Trước khi tổ chức thi công công trình, quý khách hàng phải hoàn tất các thủ tục: xác nhận sự phù hợp quy hoạch phát triển điện lực; thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện; xin giấy phép thi công công trình điện với các Cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương nơi dự kiến xây dựng công trình. Thời gian thực hiện các thủ tục nêu trên theo quy định tại Thông tư số 24/2016/TT-BCT, ngày 30/11/2016 của Bộ Công Thương.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Để khách hàng thuận lợi trong quá trình thiết kế và thỏa thuận đấu nối, khách hàng có thể tham khảo Thiết kế mẫu các công trình điện do SPC ban hành thông qua Quy định tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối trên khôngQuy định tiêu chuẩn Vật tư thiết bị lưới điện trong SPC.

 

BỘ TIÊU CHUẨN CÔNG TÁC LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TRÊN KHÔNG

1. Quyết định 1727/QĐ-EVN SPC, ngày 18-06-2015 ban hành tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối SPC (xem file)

 


2. Bộ tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối trên không - SPC (xem file)

 

QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN VẬT TƯ THIẾT BỊ LƯỚI ĐIỆN

1. Quyết định 2608/QĐ-EVN SPC, ngày 03-09-2015 ban hành quy định tiêu chuẩn thiết bị điện trên lưới SPC (xem file)

2.  Tiêu chuần dây dẫn và cáp điện-P1  (xem file)

3. Tiêu chuẩn  dây dẫn và cáp điện -P2 (xem file)

4. Tiêu chuẩn dây dẫn và cáp điện - P3 (xem file)

5. Thiết bị lưới điện hạ thế (xem file)

6. Thiết bị máy biến áp -P1 (xem file)

7. Thiết bị máy biến áp - P2 (xem file)

8. Thiết bị lưới điện trung áp - P1 (xem file)

9. Thiết bị lưới điện trung áp - P2 (xem file)

10. Cách điện và phụ kiện (xem file)

11. Thiết bị đo lường (xem file)

12. Trụ, neo, xà (xem file)

13. Thiết bị thí nghiệm (xem file)