Tra cứu lịch ngừng cung cấp điện:
   
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Điện lực:  
Khách hàng có thể tra cứu chính xác thông tin lịch ngừng cung cấp điện bằng cách nhập Mã khách hàng vào ô này:
Điện lựcThời gianPhạm vi mất điệnLý do
Ngày: Thứ Ba 26/03/2019
Ô môn08h00 - 10h00- Khu vực Thới Hòa, Thới Hòa A, Thới Thuận, Thới Thuận A, Thới Thạnh, Thới Thạnh A - Phường Thới An - Quận Ô Môn - TP. Cần Thơ.Sửa chữa điện
Vinh Thanh08h00 - 09h30Một phần Phụng Thạnh, Xã Thạnh Tiến, Huyện Vĩnh Thạnh Sửa chữa điện
Một phần Vĩnh Lân, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh Sửa chữa điện
09h40 - 11h10Một phần Kinh E1, Xã Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh Sửa chữa điện
10h00 - 12h00Một phần Vĩnh Phụng, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh Sửa chữa điện
13h00 - 14h30Một phần Kinh E1, Xã Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh Sửa chữa điện
Một phần Vĩnh Phụng, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh Sửa chữa điện
15h00 - 16h00Một phần Vĩnh Phụng, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Tư 27/03/2019
Ô môn08h00 - 13h00- khu vực Hòa Long, Hòa Long A - Phường Thới Hòa - Quận Ô Môn - TP. Cần Thơ.Sửa chữa điện
Vinh Thanh08h00 - 09h30Một phần Kinh E1, Xã Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh Sửa chữa điện
Một phần Qui Lân 6, Xã Thạnh Quới, Huyện Vĩnh Thạnh Sửa chữa điện
09h40 - 11h10Một phần Kinh E1, Xã Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh Sửa chữa điện
10h00 - 12h00Một phần Qui Lân 1, Xã Thạnh Quới, Huyện Vĩnh Thạnh Sửa chữa điện
13h00 - 14h30Một phần Kinh E1, Xã Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh Sửa chữa điện
Một phần Qui Lân 6, Xã Thạnh Quới, Huyện Vĩnh Thạnh Sửa chữa điện
15h00 - 16h00Một phần Qui Lân 6, Xã Thạnh Quới, Huyện Vĩnh Thạnh Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Sáu 29/03/2019
Ô môn09h00 - 10h00Một phần phường Châu Văn Liêm, Phường Thới Hòa, Phường Thới An - Quận Ô Môn - TP Cần Thơ.Sửa chữa điện
Phong Điền08h00 - 10h03Một phần Ấp Nhơn Phú, Xã Nhơn Nghĩa, Huyện Phong Điền Sửa chữa điện
Không có lịch mất điện đột xuất