PHÁT TRIỂN DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI TẠI VN

 

1. Quyết định 11/2017/QĐ-Ttg về việc khuyến khích phát triển điện mặt trời tại VN (xem file

2. Thông tư 16/2017/TT-BCT, quy định về phát triển dự án điện mặt trời và hợp đồng biểu mẫu (xem file)