Trang chủ Qui định, qui trình văn bản, qui định
 

Quy định về cung cấp các dịch vụ điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

Căn cứ Nghị định số 205/2013/NĐ-CP ngày 06/12/2013 của Chính phủ về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quy định 505/QĐ-EVN, ngày 15/05/2017 về cung cấp các dịch vụ điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

In      Trở về admin
quyet dinh 505 cua EVN.pdf
Đầu trang