Trang chủ Giới thiệu Văn hóa doanh nghiệp
 

QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA TRONG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Chương 1 : Lời nói đầu

Quy tắc ứng xử văn hóa trong Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ nhằm:

 • Hoàn thiện các quy định về hành vi của cán bộ, công nhân viên trong Công ty khi giao tiếp, thực thi các công việc chuyên môn trong mối quan hệ với đồng nghiệp, với cộng đồng và xã hội;
 • Hướng các hành vi giao tiếp và ứng xử của cán bộ, công nhân viên đến những chuẩn mực cư xử tốt đẹp, văn minh, lịch sự, tạo điều kiện cho mọi người phát huy tốt khả năng của mình để góp phần vào sự phát triển bền vững của Công ty Điện lực  thành phố Cần Thơ.

CHƯƠNG 2: QUY TẮC ỨNG XỬ NỘI BỘ

Chương 2 : Quy tắc ứng xử nội bộ

2.1 ỨNG XỬ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC

 1. Các đơn vị thực hiện theo đúng nhiệm vụ được phân công, đúng thẩm quyền, giải quyết công việc theo đúng quy định của pháp luật, đúng quy chế quản lý nội bộ của EVN SPC, Công ty;
 2. Các văn bản tham mưu cho lãnh đạo trong công tác quản lý điều hành phải chuẩn mực, rõ ràng, thống nhất, khoa học và phù hợp với điều kiện thực tiễn của Công ty;
 3. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của EVN và Công ty nhằm kịp thời phát hiện những sai sót, không phù hợp để báo cáo lãnh đạo Công ty sửa đổi bổ sung cho hoàn thiện.
 4. Trong mối quan hệ công tác giữa các đơn vị trong Công ty, với EVN SPC và đối tác bên ngoài phải theo đúng nguyên tắc tuân thủ quy định pháp luật, quy chế, quy phạm của ngành, Điều lệ hoạt động của Công ty, đảm bảo công bằng và hài hòa lợi ích của Công ty.
 5. Xây dựng và duy trì môi trường làm việc bình đẳng, tôn trọng và công bằng trên cơ sở phân công chức năng nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho các đơn vị, tạo điều kiện để các đơn vị tham mưu đắc lực và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 6.  Khuyến khích các đơn vị tham gia hoạt động xã hội, đảm bảo hài hòa giữa nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và lợi ích cộng đồng.

2.2 ỨNG XỬ CÁ NHÂN

 2.2.1 Lãnh đạo với CBCNV

 1. Lãnh đạo Công ty và các đơn vị luôn tôn trọng CBCNV trong Công ty, đơn vị. Tạo điều kiện cho mỗi cá nhân phát triển và có cơ hội thăng tiến. Tuyển chọn công tâm, khách quan, đúng người, đúng việc, đúng vị trí. Chỉ bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo đơn vị những CBCNV có đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn, uy tín và có khả năng lãnh đạo.
 2. Thực hiện sự phân công công việc: công khai, công bằng, công tâm, hợp lý cho nhân viên do mình quản lý. Người lãnh đạo phải thông tin rõ ràng, dễ hiểu nhất về công việc cho nhân viên, nên nói rõ mục đích và sử dụng những phương tiện giao việc rõ ràng (email, văn bản), sau khi giao việc phải kiểm tra người nhận việc đã nhận thức đầy đủ nội dung công việc phải làm hay chưa, có những chỉ dẫn cụ thể trong trường hợp nhân viên còn thiếu kinh nghiệm. Trong trường hợp nhân viên thực thi nhiệm vụ không tốt phải phân tích rõ nguyên nhân. 
 3. Nắm bắt kịp thời tâm lý của nhân viên thuộc quyền để có cách thức điều hành linh hoạt và phù hợp với từng nhân viên, giúp họ vận dụng được kinh nghiệm và chủ động phát huy tối đa tính sáng tạo trong thực thi công việc của mình. Người lãnh đạo phải tìm ra và xử lý có hiệu quả những mâu thuẫn, xung đột căn bản về lợi ích trong đơn vị. 
 4. Phát huy dân chủ, lắng nghe các đề xuất và các ý kiến phản hồi của nhân viên;  Tôn trọng và tạo niềm tin cho nhân viên qua việc khen chê đúng lúc, đúng chỗ; Khi đánh giá khen thưởng hoặc kỷ luật nhân viên phải công tâm, trung thực, công bằng, không vì động cơ cá nhân, không có thái độ và hành vi trù dập nhân viên dưới quyền đồng thời phải bảo vệ lợi ích chính đáng của họ. Lãnh đạo phải biết quan tâm chia sẻ với nhân viên những khó khăn trong công việc hoặc khi gặp những biến cố, khó khăn trong cuộc sống. 
 5. Khi nhân viên gặp gỡ, chào hỏi, lãnh đạo phải đáp lại bằng cử chỉ thân thiện,

đúng mực.

 2.2.2 CBCNV với lãnh đạo 

 1. Giữ thái độ nghiêm túc, lịch sự, tôn trọng khi giao tiếp với lãnh đạo Công ty, đơn vị. Chấp hành nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Trung thực, thẳng thắn trong báo cáo, đề xuất ý tưởng giải quyết công việc.
 2. Tôn trọng ý kiến, giữ gìn và bảo vệ uy tín, danh dự của lãnh đạo. Không lợi dụng việc góp ý, phê bình hoặc sử dụng đơn thư nặc danh gây tổn hại uy tín của lãnh đạo. Báo cáo, khiếu nại theo trình tự phân cấp quản lý, không được báo cáo vượt cấp, trừ trường hợp cấp quản lý trực tiếp không giải quyết hoặc giải quyết chưa thỏa đáng. 
 3. Khi thực hiện quyết định của lãnh đạo, nếu phát hiện quyết định đó trái quy định, trái pháp luật, làm ảnh hưởng đến lợi ích chung hoặc không phù hợp với thực tế thì phải báo cáo ngay với người ra quyết định. 

Trong trường hợp bắt buộc phải chấp hành quyết định trái luật đó thì phải báo cáo ngay đến lãnh đạo trực tiếp của người ra quyết định để được xem xét giải quyết, đồng thời không phải chịu trách nhiệm về hậu quả gây ra do phải thực hiện quyết định đó.

 2.2.3 Ứng xử với đồng nghiệp

 1. Luôn chào hỏi niềm nở khi gặp mặt nhau trong cũng như ngoài Công ty, người

nhỏ tuổi hơn phải chào người lớn tuổi trước.

 1. Chân thành và hợp tác khi giải quyết công việc. Đồng cảm và sẵn sàng chia sẻ khó khăn với đồng nghiệp trong công tác và cuộc sống. Cùng đồng nghiệp xây dựng môi trường làm việc thân thiện và đoàn kết.
 2. Luôn tôn trọng, bảo vệ uy tín và danh dự chính đáng của đồng nghiệp, lắng nghe ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp chân thành, cầu thị đồng thời thẳng thắn khi tham gia góp ý xây dựng đồng nghiệp.
 3. Khi giải quyết công việc mà có sự phối hợp cùng đồng nghiệp, thì phải chủ động phối hợp, sẵn sàng hỗ trợ nhau để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Phát huy tinh thần tập thể, không gây khó khăn cản trở hoặc thiếu hợp tác trong giải quyết công việc. Nếu bất đồng quan điểm, phải báo cáo lãnh đạo trực tiếp hoặc lãnh đạo các đơn vị có liên quan để lãnh đạo xem xét và quyết định.
 4. Không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm của minh cho người khác. Không ghen ghét, đố kỵ, tạo bè phái, phe nhóm gây mất đoàn kết nội bộ.

g. Quan hệ đối với thế hệ đi trước dựa trên tinh thần ăn quả nhớ người trồng cây: Trân trọng và phát huy truyền thống tốt đẹp của công ty. Biết quan tâm đến những cán bộ đã công tác, gắn bó làm việc lâu dài và có những đóng góp lớn cho công ty. 

2.3 ỨNG XỬ TRONG CÔNG VIỆC

 2.3.1 Trong điều hành và thực thi công việc

 1. Trong điều hành và thực hiện nhiệm vụ, tất cả CBCNV phải chấp hành đầy đủ nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách và pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy định của EVN, EVN SPC và của Công ty.
 2. Làm việc có kế hoạch. Chủ động, tích cực trong công việc. Nỗ lực sáng tạo, tìm tòi, đề xuất các sáng kiến, giải pháp hữu ích. Phải có ý thức trách nhiệm trong
 3. Chấp hành nghiêm sự điều động, phân công công tác của lãnh đạo. Không trốn

tránh, đùn đẩy trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc.

 1. Khi thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc nếu có phối hợp với các cá nhân, bộ phận hoặc đơn vị khác, phải chủ động liên hệ các bên có liên quan để thực hiện. Không được cố tình kéo dài thời gian hoặc từ chối phối hợp, bất hợp tác với các bên có liên quan.
 2. Trưởng các đơn vị, bộ phận khi giao việc cho nhân viên, phải chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của nhân viên thuộc thẩm quyền mình quản lý. CBCNV khi thực hiện nhiệm vụ phải chấp hành quyết định của cấp quản lý trực tiếp. Trường hợp có quyết định của lãnh đạo cao hơn thì CBCNV phải thực hiện theo cấp lãnh đạo cao hơn lãnh đạo trực tiếp của mình, đồng thời phải báo cáo với lãnh đạo trực tiếp của mình về việc thực hiện quyết định đó.
 1. Đảm bảo giải quyết công việc nhanh nhất, đảm bảo trước hoặc đúng thời gian quy định. Đối với những công việc có tính chất khẩn cấp do cơ quan chức năng của địa phương và lãnh đạo yêu cầu thì phải ưu tiên thực hiện ngay. 
 2. Không sử dụng, rượu bia, chất kích thích, chơi điện tử, cờ bạc trong thời gian

làm việc.

 2.3.2 Trong sử dụng và bảo quản tài sản

 1. Tất cả CBCNV trong công ty phải có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn và sử dụng tài sản của công ty, đơn vị đúng mục đích, tiêu chuẩn, chế độ, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả để phục vụ công tác và các hoạt động của Công ty, đơn vị. 
 2. CBCNV phải chịu trách nhiệm đối với Công ty, đơn vị khi tài sản, giấy tờ, hồ sơ do mình quản lý bị huỷ hoại, mất mát. Không được sử dụng tài sản của Công ty vào việc riêng.
 3. Không mang tài sản, thiết bị của Công ty ra khỏi cổng nếu chưa được lãnh đạo Công ty cho phép. Không tự ý trao đổi tài sản vật dụng giữa các phòng hoặc đối với đồng nghiệp.
 4. Hết giờ làm việc, trước khi ra về phải kiểm tra, tắt điện, khoá chốt các cửa bảo

đảm an toàn Công ty. Nếu nghỉ lễ dài ngày phải niêm phong tủ hồ sơ, cửa phòng.

 1. Khi nghỉ việc, chuyển công tác phải bàn giao tài sản của cơ quan theo quy

định.

 2.3.3 Trong bảo mật thông tin 

 1. Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định bảo mật thông tin của EVN, EVN SPC

và của Công ty.

 1. Không sao chụp, gửi các hồ sơ, tài liệu nội bộ, tiết lộ thông tin của Công ty ra bên ngoài dưới bất cứ hình thức nào nếu trái quy định về bảo mật thông tin và chưa được sự cho phép của lãnh đạo Công ty.

  2.3.4 Khi đi công tác

 1. CBCNV khi đi công tác bên ngoài Công ty, đơn vị phải thực hiện đúng các chương trình, kế hoạch nội dung đã được giao trong thời gian công tác. Không sử dụng việc đi công tác để làm các công việc cá nhân (trong giờ làm việc). Không thực hiện các hành vi gây ảnh hưởng đến uy tín của công ty.
 2. Khi đi công tác nước ngoài, CBCNV phải tuân thủ các nội dung sau:
 • Tuân thủ pháp luật, tôn trọng lễ nghi, phong tục tập quán của quốc gia nơi đến, nghiên cứu nghi thức ngoại giao để có hành vi ứng xử phù hợp;
 • Thực hiện đúng chức trách, không đưa ra các lời hứa, cam kết vượt quá thẩm quyền quy định;
 • Tận dụng các cơ hội để học hỏi, thu thập tài liệu, khai thác và tìm hiểu thông tin có ích cho Công ty và đơn vị;
 • Giữ gìn, bảo vệ và đề cao các giá trị văn hóa dân tộc, uy tín của EVN, EVN SPC và của Công ty.

2.4 ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI

 2.4.1 Ứng xử trong gia đình

 1. Tôn kính, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; thuỷ chung với vợ chồng; hòa thuận

với anh, em; yêu thương con, cháu và có trách nhiệm nuôi, dạy con cái nên người.

 1. Có trách nhiệm hướng dẫn, thuyết phục, vận động người thân trong gia đình gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Xây dựng gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa nơi cư trú.
 2. Khi ứng xử với các thành viên trong gia đình phải biết lắng nghe tích cực, tôn trọng ý kiến của người thân, biết kiểm soát cảm xúc của mình và không tranh cải lớn tiếng, luôn chia sẻ gắn bó với các thành viên trong gia đình. 
 3. Không để người thân trong gia đình lợi dụng vị trí công tác của mình để làm

những việc trái pháp luật.  

 2.4.2 Ứng xử nơi cư trú

 1. Gương mẫu thực hiện và vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của chính quyền địa phương. Chịu sự giám sát của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân nơi cư trú. Tham gia sinh hoạt tổ dân phố nơi cư trú.
 2. Kính trọng, lễ phép với người già, người lớn tuổi, cư xử đúng mực với mọi người. Tương trợ giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn, khó khăn, sống có tình nghĩa với hàng xóm, láng giềng.
 3. Thực hiện tốt đời sống văn hóa mới ở nơi cư trú. Đấu tranh với các thói hư tật xấu, các hủ tục lạc hậu ở địa phương. Không bao che cho các hành vi trái pháp luật. Không được tổ chức cưới hỏi, ma chay, mừng thọ, sinh nhật, tân gia và các việc khác xa hoa lãng phí hoặc để vụ lợi.
 4. Không can thiệp trái pháp luật vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân

nơi cư trú. Không tham gia, xúi dục, kích động, bao che các hành vi trái pháp luật.

 2.4.3 Ứng xử nơi công cộng

 1. Thực hiện nếp sống văn hóa, quy tắc, quy định nơi công cộng. Giúp đỡ nhường chỗ cho người già, trẻ em, phụ nữ, người tàn tật khi lên, xuống tàu, xe, khi qua đường. Gương mẫu chấp hành luật giao thông.
 2. Giữ gìn trật tự xã hội và vệ sinh nơi công cộng. Kịp thời thông báo cho cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền các thông tin về những hành vi vi phạm pháp luật.
 3. Không có hành vi hoặc làm những việc trái với thuần phong mỹ tục.

 2.4.4 Đối với cảnh quan môi trường

 1. Tuân thủ và chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc luật và các quy định

pháp luật về bảo vệ môi trường.

 1. Tích cực tham gia và hưởng ứng các chương trình xã hội về bảo vệ môi

trường và thân thiện với môi trường.

 1. Vệ sinh nơi làm việc: 
 • Sơ đồ các phòng làm việc, phòng họp của Công ty, đơn vị được đặt ở vị trí dễ nhìn, dễ thấy
 • Không vứt, xả rác, giấy vụn bừa bãi trong phạm vi Công ty, đơn vị;
 • Trên bàn làm việc và xung quanh phải gọn gàng, ngăn nắp, không được vứt rác, giấy tờ hay vật dụng khác một cách bừa bãi, bảo đảm tính khoa học, mỹ thuật nơi làm việc. Sắp xếp, bài trí bàn, phòng làm việc một cách khoa học, gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ.
 • Chăm sóc cây xanh, vệ sinh trong khuôn viên thường xuyên, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp.

Lau chùi cửa kính, máy tính, bàn làm việc, ghế ngồi, sàn nhà,…. khi thấy bẩn.

 

CHƯƠNG 3: QUY TẮC ỨNG XỬ VỚI BÊN NGOÀI

Chương 3 : Quy tắc ứng xử với bên ngoài

3.1 ỨNG XỬ ĐỐI VỚI CƠ QUAN CẤP TRÊN VÀ ĐỊA PHƯƠNG

 3.1.1 Đối với cơ quan cấp trên

 1. Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của cơ quan cấp trên. Chủ động, kịp thời đề xuất các kiến nghị về những vấn đề vướng mắc khi thực hiện các chỉ đạo của cơ quan cấp trên.
 2. Chủ động giữ mối quan hệ hài hòa, gắn bó để tạo được sự ủng hộ của cơ quan cấp trên. Thực hiện kịp thời báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan cấp trên.

 3.1.2 Đối với địa phương

 1. Tuân thủ các quy định về trật tự, an ninh của địa phương. Trình báo khẩn cấp

các trường hợp gây mất an toàn và an ninh trong đơn vị, công ty.

 1. Động viên, khuyến khích CBCNV tích cực tham gia và đóng góp cho các hoạt

động xã hội tại địa phương.

 1. Luôn giữ mối quan hệ gắn bó và thân thiện với địa phương khi làm việc như:  Nhanh chóng xử lý và trả lời các ý kiến đóng góp của địa phương, kiến nghị của cử tri qua các kỳ họp Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng Nhân dân các cấp; tham gia tích cực công tác giải phóng mặt bằng; công tác phối hợp chống lấy cắp điện; công tác giữ điện các sự kiện văn hóa, giáo dục, chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn,….

3.2 ỨNG XỬ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG, ĐỐI TÁC

 3.1.1 Đối với khách hàng

a. Thái độ làm việc của CBCNV

 • Khi giao tiếp với khách hàng phải có thái độ lịch sự, nhiệt tình, thân thiện. Giữ chữ tín và đảm bảo sự chuyên nghiệp trong mọi giao dịch với khách hàng.
 • Khi được giao giải quyết các yêu cầu của khách hàng không được từ chối các yêu cầu đúng pháp luật, đúng quy định của người cần được giải quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao.
 • Không được làm mất, hư hỏng hoặc làm sai hồ sơ, tài liệu liên quan đến yêu cầu của khách hàng khi được giao nhiệm vụ giải quyết.
 • Không được trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm khi nhiệm vụ do mình thực hiện gây ra hậu quả ảnh hưởng uy tín của Công ty, đơn vị mình. Công tâm, tận tụy, nhanh chóng, chính xác khi thi hành nhiệm vụ. 
 • Không móc ngoặc, thông đồng, tiếp tay làm trái các quy định để vụ lợi. Không được liên hệ, hợp tác với các người làm dịch vụ trung gian bên ngoài để giúp làm nhanh, làm tắt quy trình.

b.  Giao tiếp với khách hàng

 • Nguyên tắc chung khi giao tiếp với khách hàng của công ty, đơn vị:  Khách đến, được chào hỏi, tươi cười; Khách hỏi, được tư vấn; Khách yêu cầu, phải tận tâm, giải quyết đúng thời gian quy định; Khách cần, được thông báo; Khách chờ, phải xin lỗi; Khách phàn nàn, phải lắng nghe; Khách nhờ, luôn chu đáo; Khách về, được hài lòng.
 • Khi tiếp xúc với khách hàng phải vui vẻ, nhã nhặn, tận tình lịch sự, giải quyết các yêu cầu của khách hàng theo đúng quy định của pháp luật. Văn minh lịch sự khi giao tiếp. Luôn thể hiện thái độ, cử chỉ, lời nói khiêm tốn, vui vẻ, bình tĩnh trong mọi tình huống.
 • Bất cứ CBCNV nào khi được khách hàng hỏi công việc, không được trả lời là “tôi không biết”, “không phải việc của tôi” mà phải có trách nhiệm hướng dẫn khách đến Bộ phận giải quyết hoặc người biết công việc.
 • Khi chỉ hướng đi cho khách, nên dùng bàn tay chứ không dùng ngón tay để chỉ. Khi hướng dẫn khách hàng điền vào biểu mẫu, nên dùng ngón tay chứ không nên chỉ bằng bút chì, bút mực, thước kẻ, …
 • Tránh không để khách hàng phải đứng trong khi mình ngồi. Khi khách đến lượt, ngồi vào ghế, CBCNV phải gật đầu chào hoặc nói “chào bác/anh/chị/em…”.
 • Không khạc nhổ trong công ty, đơn vị, nếu có nhu cầu thì vào nhà vệ sinh.
 • Nếu ho hắc xì phải lấy khăn che lại. không lấy móng tay, bút, vật nhọn ngoáy lỗ mũi, lỗ tai hoặc răng. Không nên dùng tay vuốt đầu tóc hay dụi mắt.
 • Vệ sinh răng miệng sạch sẽ khi đi làm, bảo đảm khi nói chuyện không có mùi hôi.
 • Khi nhận tiền phí của khách hàng phải nói rõ với họ số tiền đã nhận, số phải đóng và số tiền thừa.  
 • Kiên nhẫn giải thích, hướng dẫn cho người lớn tuổi, người ít học bằng từ ngữ dễ hiểu. Nếu khách khó có thể nhớ được các lời dặn dò thì nên viết vào giấy đưa cho họ. 
 • Thấu hiểu, chia sẻ và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của khách hàng.
 • Tôn trọng, lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp của khách hàng.
 • Trường hợp công việc cần kéo dài quá thời gian quy định, CBCNVcó trách nhiệm thông báo công khai cho khách hàng có yêu cầu biết rõ lý do.
 • Ưu tiên giải quyết các yêu cầu của khách hàng là bà mẹ mang thai, người già, người tàn tật, phụ nữ đi kèm cháu nhỏ, đối tượng chính sách như thương binh. CBCNV nên lịch sự đề nghị khách hàng đang đến lượt nhường cho các đối tượng trên.
 • Đối với một số người thuộc đối tượng trên đi lại khó khăn, CBCNV nên ưu tiên giải quyết, mang giúp hồ sơ đến các bộ phận không bắt họ lên cầu thang hoặc đi lại nhiều phòng.
 • Không được sách nhiễu khách hàng, đòi hỏi bất kỳ một khoản tiền lợi ích nào khác từ khách hàng 
 • Ăn nói khiêm nhường, từ tốn, không nói to oang oang, không cười ha hả, gây ồn ào. Không to tiếng, hách dịch, không nói tục hoặc có thái độ cục cằn,… gây căng thẳng, bức xúc cho khách hàng.
 • Không trang điểm, chải tóc, cắt dũa móng tay, móng chân tại bàn làm việc, trước mặt khách hàng.
 • Không ăn quà, bánh kẹo, không nhai kẹo cao su tại bàn làm việc, trước mặt khách hàng (có thể uống nước trà, cà phê…)
 • Nếu gặp trường hợp khách hàng vi phạm nội quy cơ quan như khách hàng ăn mặc không lịch sự hoặc đang chịu tác động của rượu, bia, CBCNV có quyền từ chối không tiếp. Tuy nhiên, nên ứng xử linh hoạt, có thể vẫn giải quyết công việc để tránh phiền hà cho người khác kèm theo lời nhắc nhở về lỗi vi phạm.
 • Trong trường hợp bị khách hàng uy hiếp, đe doạ hành hung, CBCNV tìm cách tránh né, bảo toàn thân thể, không nên trả đũa gây ẩu đả trong công ty, đơn vị. Đồng thời phải báo ngay cho bảo vê cơ quan và công an phường/xã giải quyết.

 3.1.2 Đối với đối tác

 1. Xây dựng mối quan hệ với đối tác trên nguyên tắc hợp tác bình đẳng, tôn trọng

lẫn nhau, hướng đến sự hợp tác lâu dài và cùng phát triển.

 1. Mọi giao dịch, ký kết hợp tác được thực hiện trên tinh thần tuân thủ pháp luật

và tôn trọng quyền lợi của hai bên. Thái độ giao tiếp lịch sự, thân thiện 

3.3 ỨNG XỬ ĐỐI VỚI TRUYỀN THÔNG

 1. Chỉ người có thẩm quyền hoặc người được người có thẩm quyền ủy quyền mới được phép cung cấp thông tin và phát ngôn cho truyền thông về các vấn đề liên quan đến Công ty, đơn vị.

Mọi thông tin cung cấp cho các phương tiện truyền thông phải đảm bảo trung thực, kịp thời, đúng quy định của pháp luật và quy định của EVN SPC và của Công ty. Nội dung truyền thông phải công khai, minh bạch, dễ hiễu  tạo được sự đồng cảm của công luận và lợi ích của Công ty.

 

 

 

CHƯƠNG 4: CÁC NGHI THỨC ỨNG XỬ

Chương 4: Các nghi thức ứng xử

4.1 ỨNG XỬ SỬ DỤNG CỜ

 4.1.1 Vị trí treo cờ

Tuân thủ mọi nghi thức lễ tân Nhà nước đối với việc sử dụng quốc kỳ. Luôn dành vị trí trang trọng đối với quốc kỳ.

 4.1.2 Nguyên tắc treo cờ

 1. Cờ phải phẳng phiu nguyên dạng và còn nguyên màu sắc.
 2. Cờ tại hội nghị phải được treo cao hơn đầu diễn giả.
 3. Cờ treo ngoài trời phải đựơc thay thế khi bị rách, biến dạng hoặc phai màu.
 4. Không sử dụng cờ vào bất cứ mục đích nào khác ngoài nghi thức.
 5. Khi cờ không sử dụng được nữa thì phải thu hồi và xử lý theo quy định.

4.2 NGHI THỨC SỬ DỤNG DANH THIẾP

 4.2.1 Sử dụng danh thiếp

Danh thiếp được trao cho khách khi mới gặp lần đầu, khi đến dự họp hoặc buổi tiếp khách tiếp khách. Không dùng danh thiếp đã cũ, nhàu nát, gãy góc và bẩn.

 4.2.2 Cách trao danh thiếp

 1. Trước khi trao danh thiếp, người tự giới thiệu sẽ đưa danh thiếp trước. Người

được giới thiệu đưa danh thiếp sau khi nhận được danh thiếp của người tự giới thiệu.

 1. Đứng lên đưa danh thiếp. Nếu người đối diện đưa danh thiếp trước, nên gật

đầu nhẹ khi nhận danh thiếp.

 1. Giữ khoảng một cánh tay khi nhận danh thiếp. Nhìn và xác nhận lại thông tin

trên danh thiếp.

 1. Nên hỏi nhẹ nhàng các thông tin chưa rõ trên danh thiếp.
 2. Khi trao đổi danh thiếp với nhiều người, hãy bắt đầu với người ở vị trí cao nhất

hoặc người gần nhất.

 1. Khi trao đổi danh thiếp với hai nhóm, hãy bắt đầu với người đứng đầu của cả

hai nhóm.

 1. Sắp xếp lại danh thiếp sau khi nhận, nên ghi nhớ những thông tin trên danh

thiếp của người đã gặp.

4.3 NGHI THỨC GIỚI THIỆU

 1. Giới thiệu người có địa vị thấp cho người có địa vị cao.
 2. Giới thiệu tên đi kèm theo chức vụ.
 3. Giới thiệu cho người trong Cơ quan trước với đối tác/ người mới đến (ưu tiên

giới thiệu theo chức vụ, tuổi tác).

 1. Tự giới thiệu về đối tác: giới thiệu ngắn gọn về tên, bộ phận làm việc tại cơ

quan, tránh rườm rà. Thái độ khi giới thiệu phải lịch sự, khiêm nhường.

4.4 NGHI THỨC CUỘC HỌP

 4.4.1 Trang trí phòng họp

 1. Phòng họp được bố trí đầy đủ ánh sáng và nhiệt độ thích hợp, thiết bị âm thanh máy chiếu. Trang trí phòng họp lịch sự, trang nhã và ấm cúng. Tùy theo mục đích sử dụng của từng phòng để bố trí khẩu hiệu cho phù hợp. Tùy theo nội dung và yêu cầu của từng cuộc họp để bố trí nước, hoa, quả trong phòng hoặc ngoài phòng họp.
 2. Trang trí phòng phải đảm bảo tính trrang trọng, lịch sự, thẩm mỹ. Hội trường, bàn ghế, hoa quả, nước, âm thanh, màn chiếu, phông và panô trang trọng, thẩm mỹ nội dung phù hợp với chủ đề cuộc hội họp.
 3. Các cuộc họp (trừ cuộc họp nội bộ), bố trí biển tên của cán bộ hoặc đơn vị

tham dự trên bàn họp.

 4.4.2 Nghi thức tổ chức cuộc họp, hội nghị

           4.4.2.1 Cuộc họp, hội nghị nội bộ

Các cuộc họp nội bộ do Lãnh đạo Công ty, đơn vị chủ trì. Thành phần tham gia là các đơn vị trực thuộc Công ty, các cuộc họp toàn thể CBCNV, Đảng và Đoàn thể.

 1. Lịch họp trong tuần phải được lãnh đạo Công ty phê duyệt, các đơn vị chuẩn bị cuộc họp phải đăng ký và thông báo thời gian địa điểm cuộc họp trong lịch tuần (Trừ trường hợp cần họp gấp theo yêu cầu công việc).
 2. Các đơn vị tuyệt đối không được tự ý thay đổi thành phần họp khi lãnh đạo

công ty (người chủ trì phiên họp) chưa chấp thuận.

 • Đối với cuộc họp do Giám đốc Công ty chủ trì: Trưởng các đơn vị theo thành phần cuộc họp hoặc cá nhân được chỉ định trực tiếp phải tham dự, Nếu trưởng đơn vị vì lý do nào đó không thể tham dự, phải báo cáo cho Giám đốc Công ty lý do, nếu được Giám đốc Công ty chấp thuận thì cử người dự họp thay cho mình hoặc vắng mặt không tham dự.  
 • Đối với cuộc họp do các Phó Giám đốc chủ trì: Theo thành phần được chỉ định phải tham dự, có thể chỉ định đích danh. 
 1. Bộ phận chủ trì phải chuẩn bị đầy đủ các tài liệu cuộc họp và gửi tài liệu đó

trước cho các thành phần tham dự.  

 1. Vị trí chổ ngồi họp: Lãnh đạo ngồi vào ghế chủ tọa được bố trí ở trung tâm quay mặt ra hướng cửa ra vào. Người quan trọng ngay sau lãnh đạo ngồi ở phía vị trí ngay bên cạnh phía tay phải của lãnh đạo. Tiếp đến người quan trọng tiếp theo ngồi phía tay trái cạnh lãnh đạo. Các vị trí khác sắp xếp tiếp theo thứ tự ưu tiên (ngồi phía bên tay phải quan trọng, phía tay trái kém quan trọng hơn);
 2. Các nguyên tắc mà CBCNV cần phải tuân thủ:
 • Có mặt trước giờ quy định ít nhất 5 phút để ổn định chỗ ngồi và tuân thủ quy định của Ban tổ chức điều hành cuộc họp, hội nghị.
 • Vào muộn phải xin phép chủ toạ, hoặc ít nhất cũng phải chào chủ toạ.
 • Ai đến trước phải ngồi lên những hàng ghế trên, sát chủ toạ.
 • Tắt điện thoại di động hoặc để ở chế độ rung, không làm ảnh hưởng đến người khác; nếu muốn nghe/trả lời phải bước ra ngoài phòng họp.
 • Phải nắm được nội dung, chủ đề cuộc họp, hội nghị; chủ động chuẩn bị tài liệu và ý kiến phát biểu.
 • Giữ trật tự, tập trung theo dõi, nghe, ghi chép các nội dung cần thiết.
 • Không nói chuyện và làm việc riêng (đọc báo, đọc tài liệu không liên quan nội dung họp). Không làm việc riêng.
 • Không bỏ về trước khi kết thúc cuộc họp; không ra vào, đi lại tuỳ tiện trong phòng họp. Nếu có việc đột xuất bất khả kháng không tiếp tục họp được thì phải xin phép, trình bày lý do với chủ toạ.
 • Phát biểu ý kiến theo điều hành của chủ toạ hoặc ban tổ chức, không nói chen vào phần phát biểu của người khác, chờ chủ toạ mời mới được phát biểu.
 • Không nên phát biểu quá 15 phút, không phát biểu nhiều lần trong khi còn nhiều người chưa được phát biểu.
 • Tránh chỉ trích ý kiến hoặc phê phán cá nhân trong khi phát biểu.
 • Khi kết thúc cuộc họp: để lãnh đạo cấp trên ra trước, không xô đẩy, chen lấn. Kéo ghế vào vị trí cũ. Nếu khuân ghế từ phòng khác thì phải khuân trả lại. Phải phân công người dọn dẹp phòng họp.

4.4.2.2 Các cuộc họp với đơn vị ngoài

a. Với tư cách đơn vị chủ trì

 • Xây dựng chương trình họp chi tiết và chuẩn bị tài liệu cuộc họp. Phối họp với Văn phòng gửi giấy mời tới đại biểu; (Giấy mời cần ghi rõ lý do, nội dung và các chỉ dẫn cần thiết).
 • Chuẩn bị khánh tiết : Hội trường, bàn ghế, trang trí, hoa, quả, nước, âm thanh, màn chiếu.
 • Đơn vị chủ trì có mặt trước thời gian họp 10 phút, cử CBCNV đón đại biểu đến dự. Khi cuộc họp kết thúc, chủ trì lịch sự bắt tay và tiển khách mời, Lãnh đạo trước khi ra về trước.
 • Vị trí chỗ ngồi : 

  + Lãnh đạo Công ty ngồi vào ghế chủ tọa; lãnh đạo các đơn vị ngồi bên phía tay phải của chủ tọa cuộc họp;

  + Đối tác ngồi đối diện với Lãnh đạo Công ty; người quan trọng thứ hai của đối tác ngồi phía bên tay phải của đối tác;

  + Các vị trí khác sắp xếp tiếp theo thứ tự ưu tiên (ngồi phía bên tay phải quan trọng, phía tay trái kém quan trọng hơn);

 • Tùy theo tính chất quan trọng của cuộc họp, đơn vị chủ trì thông báo cho Văn Phòng để bố trí biển tên cho khách mời theo vị trí ngồi.

b. Với tư cách đồng tổ chức

 - Phối hợp đơn vị đồng tổ chức xây dựng kịch bản chi tiết của Hội nghị trên cơ sở năng lực và nguyện vọng của các bên;

 -. Phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể giữa các bên và nội bộ đơn vị và thực hiện tốt phần việc được phân công.

 

c. Với tư cách khách mời

 • Chủ động liên hệ với Ban tổ chức cuộc họp tìm hiểu thông tin về hội nghị để chuẩn sẵn sàng mọi nội dung cần thiết.
 • Có mặt đúng giờ, tuân thủ mọi hướng dẫn trong giấy mời.
 • Phải chuẩn bị thật tốt về tài liệu để báo cáo tại cuộc họp.
 • Tuân thủ chương trình nghị sự và sự điều hành của Ban tổ chức.

4.5 NGHI THỨC HỘI ĐÀM, KÝ KẾT, TỔ CHỨC TIỆC CHIÊU ĐÃI

 4.5.1 Nghi thức hội đàm, ký kết

 1. Đơn vị chủ trì phối hợp với Văn phòng Công ty, các đơn vị có liên quan để tổ chức, trang trí theo nghi thức ngoại giao trang trọng và hợp tác. Bố trí người đón tiếp đại biểu chu đáo, lịch sự, trang phục sử dụng là lễ phục.
 2. Vị trí ngồi trong tiếp khách và ký kết văn bản: Người quan trọng nhất bao giờ cũng được sắp xếp ngồi bên tay phải người đại diện đơn vị chủ trì, người quan trọng thứ hai ngồi ở bên tay trái.

 4.5.2 Nghi thức tổ chức tiệc chiêu đãi

 1. Xây dựng chương trình cụ thể, chi tiết cho bữa tiệc, bao gồm : Mức độ và hình thức tổ chức, thời gian, địa điểm, người làm chủ tiệc; thành phần, số lượng khách tham gia, thực đơn.
 2. Lựa chọn địa điểm có không gian rộng rãi, đầy đủ ánh sáng và đảm bảo sự

yên tĩnh để thực khách có thể trò chuyện.

 1. Bộ phận chủ trì phải đến trước và về muộn để đón, bố trí chỗ ngồi và tiễn khách. CBCNV là thành phần tham dự buổi tiệc phải có mặt tại buổi tiệc đúng giờ. Tuyệt đối không đến muộn.
 2. Việc bố trí chỗ ngồi khi dự tiệc đảm bảo theo nguyên tắc :
 • Chỗ ngồi trong tiệc chiêu đãi phải tương xứng với cương vị của khách;
 • Chỗ ngồi của khách phải đảm bảo thỏai mái, rộng rãi;
 • Xếp theo cấp bậc, chức vụ của người dự. Vị trí bên phải long trọng hơn vị trí bên trái. Xếp xen kẽ nam và nữ, chủ và khách. Nếu nam và nữ cùng hàm thì ưu tiên cho nữ. Nếu chủ và khách cùng hàm thì ưu tiên cho khách. Xếp vợ, chồng ngồi cạnh nhau;
 • Chủ tiệc ngồi ở vị trí trung tâm quay ra cửa để dễ quan sát;

 e. Dành quyền lựa chọ thực đơn cho khách. Cần lưu ý những khác biệt về tôn

giáo, phong tục và sở thích ẩm thực của khách trong sự lựa chọn món ăn.

 1. Trang phục : Khi CBCNV được mời tham dự tiệc, trang phục phải phù hợp

với bữa tiệc, lịch sự, trang nhã, thỏai mái tự tin trong giao tiếp.

 1. Khi ngồi vào bàn tiệc : Đảm bảo tư thế ngồi ăn đàng hoàng, tự nhiên. Hành

vi giao tiếp cỡi mở, thân thiện, chu đáo, văn minh và lịch sự.

 i. Chủ tiệc không ăn xong trước khách.

4.6 NGHI THỨC ĐI XE Ô TÔ

 4.6.1 Vị trí ngồi

 Vị trí quan trọng thứ nhất ở hàng ghế thứ hai phía tay phải của lái xe, vị trí quan trọng thứ 2 ở phía tay trái của vị trí thứ nhất.

 4.6.2 Quy định chỗ ngồi

 1. Người có chức vu cao nhất ngồi ở vị trí quan trọng thứ nhất.
 2. Trường hợp có Lãnh đạo hai bên đi cùng xe : Lãnh đạo bên chủ nhà ngồi vị

trí quan trọng thứ hai, Lãnh đạo bên khách ngồi vị trí quan trọng thứ nhất.

 1. Trong trường hợp đặc biệt : người có chức vụ cao nhất tự lựa chọn vị trí ngồi, tiếp đó là người quan trọng thứ hai; có thể xếp ba người ngồi ghế sau, người ngồi giữa có chức vụ thấp hơn  so với hai người ngồi bên cạnh.
 2. Ghế phụ hàng trên, bên cạnh lái xe : dành cho bảo vệ, cán bộ tháp tùng, thư

ký, trợ lý ... hoặc người cao tuổi.

 1. Khi đi taxi : người mời (hoặc người đón khách) ngồi ghế hàng trên bên cạnh

lái xe để trả tiền. Lãnh đạo đoàn khách ngồi vị trí quan trọng nhất.

 1. Lái xe hoặc CBCNV đi cùng có nhiệm vụ mở cửa khi lãnh đạo bước lên và

bước xuống.

 1. Lãnh đạo có vợ/ chồng đi cùng thì vợ/chồng ngồi ở vị trí do Lãnh đạo yêu cầu. Khi dừng xe, lái xe hoặc cán bộ đi cùng xuống trước mở cửa xe cho vợ/ chồng lãnh đạo xuống trước, sau đó cán bộ Lãnh đạo xuống sau.

4.7 GIAO TIẾP QUA ĐIỆN THOẠI

 4.7.1 Khi gọi

 1. Phải chuẩn bị trước nội dung cần trao đổi (ngắn gọn, rõ ràng, cụ thể).
 2. Khi đầu dây bên kia có người nhấc máy thì có lời chào hỏi, xưng tên, chức

danh, bộ phận làm việc của mình và đề nghị được gặp người cần gặp.

 1. Trao đổi nội dung đầy đủ, rõ ràng, cụ thể. Âm lượng vừa đủ nghe, nói năng từ tốn, rõ ràng, xưng hô phải phù hợp với đối tượng nghe, không nói quá to, thiếu tế nhị gây khó chịu cho người nghe.
 2. Có lời cảm ơn, lời chào trước khi kết thúc cuộc gọi.

 4.7.2 Khi nghe

 1. Sau khi nhấc tổ hợp ống nghe, cần có lời chào hỏi, xưng tên, chức danh, bộ phận

làm việc của mình.

 1. Không nên để đầu dây bên kia chờ quá 3 hồi chuông.
 2. Nếu người gọi cần gặp đích danh mình thì trao đổi, trả lời rõ ràng, cụ thể từng nội dung theo yêu cầu của người gọi. Âm lượng, cách nói năng, xưng hô như khi gọi đi.
 3. Nếu người gọi cần gặp người khác hoặc nội dung không thuộc trách nhiệm của mình thì chuyển điện thoại hoặc hướng dẫn người gọi liên hệ đến đúng người, địa chỉ cần gặp.
 4. Nên cầm sẵn bút và viết lại nội dung cuộc trao đổi.
 1. Có lời cảm ơn, lời chào trước khi kết thúc cuộc điện thoại. 
 2. Bên nghe (nhận cuộc gọi) phải chờ bên gọi đến cúp máy xong rồi mới gác máy.

4.8 TRANG PHỤC, ĐỒNG PHỤC CỦA CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN

 4.8.1 Trang phục

 • Trang phục khi làm việc ngoài trụ sở Công ty, đơn vị phải đảm bảo lịch sự, văn minh và phù hợp với môi trường làm việc của công sở. Không mặc áo phông, quần bò, không di dép lê khi làm việc trong giờ hành chính.
 • Trong giờ làm việc CBCNV phải đeo bảng tên theo đúng quy định 

 4.8.2 Đồng phục

 CBCNV mặc đồng phục đúng quy định của nội quy EVN SPC, Công ty cho tất cả các ngày làm việc trong tuần.

 4.8.3 Lễ phục

  Lễ phục được mặc trong các cuộc Hội nghị, hội họp và lễ ký kết hợp tác trang trọng. Nam: áo sơ mi trắng có cổ, thắt cravat; Nữ: áo dài truyền thống.

In      Trở về
 
Các Văn hóa doanh nghiệp đã đưa
   CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC TRONG VĂN HÓA EVNSPC (09:12 - 05/12/2017)
   Tập huấn văn hóa doanh nghiệp (09:35 - 28/09/2017)
   EVN SPC cụ thể hóa văn hóa ứng xử đối với người lao động (08:03 - 01/09/2017)
   Hiệu quả áp dụng ISO trong SXKD tại Công ty CNTT Điện lực miền Nam (08:25 - 25/07/2017)
   Ứng dụng công nghệ trong quản lý cấp vốn khấu hao cơ bản (08:53 - 20/07/2017)
   Văn hóa doanh nghiệp ngành Điện - Ấm áp tình người (13:57 - 17/07/2017)
   Văn hóa doanh nghiệp hãy bắt đầu từ những điều đơn giản nhất (10:43 - 21/11/2016)
   Phụ nữ EVN SPC với xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp (14:39 - 12/10/2016)
   VĂN HÓA ỨNG XỬ EVNSPC (07:41 - 02/11/2011)

Đầu trang