Trang chủ Tin tức & sự kiện Tin vắn - điểm báo
 

Một số thay đổi trong công tác lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Ngày 01/3/2018, Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT (TT04) ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chính thức có hiệu lực, thay thế cho Thông tư 07/2016/TT-BKHĐT ngày 28/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thấu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng. Đồng thời thay thế nội dung qui định về công tác lựa chọn nhà thầu qua mạng của Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế họach và Đầu tư, Bộ tài chính quy định chi tiết về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Thông tư 04 có 2 điểm mới quan trọng. Thứ nhất là mở rộng phạm vi áp dụng đối với phương thức đấu thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ của các gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, mua sắm hàng hoá, xây lắp. Thứ hai là đã mẫu hóa được (chủ yếu dưới dạng webform) toàn bộ hồ sơ mời thầu (HSMT) đối với các gói thầu áp dụng đấu thầu qua mạng (ĐTQM). Trong đó, có 3 mẫu áp dụng cho gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ; 3 mẫu áp dụng cho gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ; và mẫu số 07 áp dụng đối với gói thầu được tổ chức chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn.

Ngoài ra còn có một số nội dung thay đổi cụ thể như sau:

 1. Bảo đảm dự thầu:

Nhà thầu khi nộp bản scan thư bảo lãnh của Ngân hàng phải nộp thêm một cam kết sẽ nộp bản gốc thư bảo lãnh khi được bên mời thầu yêu cầu. Trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được yêu c6a2u, nếu nhà thầu từ chối nộp bản gốc thư bảo lãnh của Ngân hàng thì nhà thầu sẽ bị xử lý đúng theo nội dung trong cam kết của nhà thầu.

Nhà thầu phải nộp bản gốc thư bảo lãnh cho Bên mời thầu khi được mời vào thương thảo hợp đồng hoặc vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại khoản 8 Điều 11 Luật đấu thầu.

 1. Quy định về định dạng file: khi đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Có định dạng MS Word, MS Excel, PDF, CAD, các định dạng ảnh; phông chữ thuộc bảng mã Unicode. Trường hợp các file có dung lượng lớn thì cần tải lên Hệ thống dưới dạng file nén định dạng *.zip, *.rar; không bị nhiễm virus, không bị lỗi, hỏng và không thiết lập mật khẩu.

Trường hợp file đính kèm trong E-HSDT không được lập theo định dạng quy định như trên dẫn đến bên mời thầu không thể mở và đọc thì file này không được xem xét, đánh giá.

 1. Về xử lý khi hệ thống gặp sự cố ngoài khả năng kiểm soát:

Hệ thống hoạt động lại trong thời gian từ 0h00’ đến 12h00’ thì thời điểm đóng thầu, mở thầu mới là 15h00’ cùng ngày;

Hệ thống hoạt động lại trong thời gian từ 12h00’ đến 24h00’ thì thời điểm đóng thầu, mở thầu mới là 9h00’ ngày tiếp theo;

Hệ thống hoạt động lại trong các ngày thứ 7, chủ nhật, lễ, tết thì thời điểm đóng, mở thầu mới là 9h00’ của ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ;

Trường hợp phải gia hạn thời điểm đóng, mở thầu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này thì việc đánh giá E-HSDT được thực hiện trên cơ sở thời điểm đóng, mở thầu nêu trong E-HSMT đã đăng tải lên Hệ thống.

 1. Về thành phần và định dạng file của E-HSMT:

Chương II, III (bao gồm Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm), IV, VII được số hóa dưới dạng các webform trên hệ thống. Chương III (không bao gồm Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm), Chương V, VIII là các file theo định dạng MS Word, MS Excel, PDF, CAD, các định dạng file ảnh, file nén hoặc định dạng khác phù hợp với gói thầu được bên mời thầu đính kèm và đăng tải lên hệ thống.

 1. Lập thẩm định phát hành E-HSMT:

Trường hợp có sự khác biệt giữa thông tin trong file đính kèm E-HSMT do bên mời thầu phát hành trên hệ thống và các thông tin trong webform thì thông tin trong webform là cơ sở để lập, đánh giá E-HSDT.

Kể từ ngày 1/3/2018, bên mời thầu tự đăng tải thông tin đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cần lưu ý: các thông tin được đăng tải phải đầy đủ, có tính hệ thống và được liên kết với nhau, theo đó, để đăng tải được thông báo mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu thì trước đó phải đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông báo mời thầu (nếu có) của gói thầu đó.

 1. Sửa đổi làm rõ E-HSMT:

Trường hợp cần làm rõ E-HSMT, nhà thầu gửi đề nghị làm rõ đến bên mời thầu thông qua hệ thống tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu để xem xét, xử lý. Nội dung làm rõ E-HSMT được bên mời thầu đăng tải lên hệ thống.

Trường hợp sau khi làm rõ dẫn đến sửa đổi E-HSMT thì việc sửa đổi thực hiện theo quy định trên. Trường hợp sửa đổi E-HSMT thì bên mời thầu phải đăng tải quyết định sửa đổi E-HSMT (kèm theo nội dung sửa đổi) và E-HSMT đã được sửa đổi cho phù hợp (webform và file đính kèm). Hệ thống gửi thông báo sửa đổi E-HSMT, nội dung làm rõ E-HSMT tới địa chỉ email của nhà thầu đã nhấn nút “theo dõi” trong giao diện của E-TBMT trên hệ thống.

Nhà thầu cần thường xuyên cập nhật thông tin về sửa đổi, làm rõ E-HSMT trên hệ thống để bảo đảm cho việc chuẩn bị E-HSDT phù hợp và đáp ứng với yêu cầu của E-HSMT.

 1. Nộp HSDT: Nhà thầu chỉ nộp một bộ E-HSDT đối với một E-TBMT khi tham gia lựa chọn nhà thầu qua mạng. Trường hợp liên danh, thành viên đứng đầu liên danh hoặc thành viên được phân công trong thỏa thuận liên danh nộp E-HSDT.
 2. Rút và nộp lại E-HSDT:

Nhà thầu được rút E-HSDT trước thời điểm đóng thầu. Hệ thống thông báo cho nhà thầu tình trạng rút E-HSDT thành công hay không thành công. Hệ thống ghi lại thông tin về thời gian rút E-HSDT của nhà thấu. Sau khi rút E-HSDT theo qui định trên, nhà thầu được nộp lại E-HSDT theo qui trình trên.

Trường hợp nhà thầu đã nộp E-HSDT trước khi bên mời thầu thực hiện sửa đổi E-HSMT theo điều 12 Thông tư này thì nhà thầu đó phải nộp lại E-HSDT mới cho phù hợp với E-HSDT đã được sửa đổi.

 1. Đánh giá E-HSDT:

Bên mời thầu và nhà thầu tiến hành làm rõ E-HSDT trực tiếp trên hệ thống. Đối với các nội dung về năng lực và kinh nghiệm, việc đánh giá E-HSDT được thực hiện trên cơ sở các thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT mà không yêu cầu nhà thầu phải đính kèm file tài liệu chứng minh.

Trường hợp phát hiện nhà thầu kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận qui định tại khoản 4 Điều 89 Luật đấu thầu và sẽ bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 03 năm đến 05 năm theo qui định tại khoản 1 Điều 122 Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

Nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng phải nộp các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm, nặng lực kỹ thuật cho bên mời thầu để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT.

Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về bảo đảm dự thầu, thỏa thuận liên danh mà nhà thầu kê khai trên hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thì căn cứ vào thông tin trong file quét để đánh giá.

Trường hợp có sự khác biệt giữa thông tin trong file đính kèm E-HSDT do nhà thầu nộp trên hệ thống và các thông tin kê khai trong webform thì thông tin trong webform là cơ sở để đánh giá E-HSDT trừ trường hợp có sự sai khác về bảo đảm dự thầu.

 1.  Quy trình đánh giá E-HSDT:

Căn cứ vào E-HSDT của các nhà thầu đã nộp trên hệ thống và phương pháp đánh giá E-HSDT quy định trong E-HSMT, bên mời thầu chọn 01 trong 02 quy trình đánh giá E-HSDT dưới đây cho phù hợp để đánh giá E-HSDT:

Quy trình 01: áp dụng đối với phương pháp “ giá đánh giá” và “giá thấp nhất”:

Bước 1: Đánh giá tính hợp lệ E-HSDT

Bước 2: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.

Bước 3: Đánh giá về kỹ thuật

Bước 4: Xếp hạng nhà thầu.

Quy trình 02: áp dụng đối với gói thầu theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, đánh giá E-HSDT theo phương pháp “giá thấp nhất” và các E-HSDT đều không có bất kỳ ưu đãi nào:

Bước 1: xếp hạng nhà thầu theo giá dự thầu thấp nhất

Bước 2: Đánh giá tính hợp lệ E-HSDT của nhà thầu xếp hạng thứ nhất;

Bước 3: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu xếp hạng thứ nhất;

Bước 4: Đánh giá về kỹ thuật của nhà thầu xếp hạng thứ nhất.

Trong trường hợp nhà thầu xếp hạng thứ nhất không đáp ứng thì thực hiện các bước đánh giá nêu trên đối với nhà thầu xếp hạng tiếp theo.

 1. Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu: Nếu đánh giá theo quy trình 01 quy định tại khoản 6 Điều 15 Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT, trên cơ sở kết quả đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu theo Phụ lục số 5A ban hành kèm theo Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT.

Thời gian qua, ĐTQM mới chỉ tập trung ở những gói thầu quy mô nhỏ sử dụng hình thức chào cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi,… TT04 ra đời với việc số hóa hàng loạt biểu mẫu dự thầu đối với gói thầu phi tư vấn và xây lắp sẽ thúc đẩy hoạt động ĐTQM cho những gói thầu lớn hơn, nhưng rõ ràng là vẫn có rất nhiều khó khăn, nhất là đối với những gói thầu xây lắp đòi hỏi nhiều bản vẽ chi tiết, yêu cầu dung lượng HSDT lớn.

Tuy nhiên điểm nổi bật của TT04 chính là việc số hóa tất cả các biểu mẫu đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trước đây, khi áp dụng ĐTQM, các bên phải chuẩn bị hồ sơ dưới dạng file word, PDF và đính kèm lên Hệ thống, nhưng với Thông tư này, các bên chỉ việc điền vào các webform có sẵn trên Hệ thống rồi tải trực tiếp lên mạng. Nhà thầu có thể nhập lần lượt các biểu mẫu dự thầu dưới dạng webform theo từng bước, từng giai đoạn, hệ thống sẽ tự lưu lại thông tin nhà thầu khai báo, không cần phải mất công khai lại khi có sự cố xảy ra.

Sau khi điền đầy đủ thông tin, Hệ thống sẽ tự động tính toán để ra giá dự thầu căn cứ vào đơn giá, số lượng chào thầu. Ngoài ra, dung lượng HSDT cũng dự kiến được nâng cấp lên hàng trăm MB thay vì tối đa 20 MB như trước đây, nhằm tiến tới thực hiện ĐTQM đối với những gói thầu quy mô lớn. Để tăng thêm tiện ích cho người dùng, Hệ thống cũng được bổ sung chức năng thông báo tự động các giao dịch giữa chủ đầu tư với nhà thầu. Trước đây, khi chưa có chức năng này, nhà thầu phải thường xuyên trực trên mạng để cập nhật thông tin gói thầu.

Bên cạnh đó Hệ thống còn bổ sung thêm tính năng làm rõ HSMT trực tuyến, ví dụ khi nhà thầu gửi yêu cầu làm rõ thì Bảng thông tin trong tài khoản của BMT sẽ tự động có thông báo, đồng thời Hệ thống sẽ gửi email cho lãnh đạo BMT. Ngoài ra, một vài tính năng khác cũng được bổ sung như nhà thầu có thể rút, chỉnh sửa, bổ sung HSDT điện tử trước thời điểm đóng thầu. Bên cạnh việc có thể rút HSDT và dự thầu lại, nhà thầu cũng có quyền làm rõ HSDT và kiến nghị trực tuyến thông qua Hệ thống. Các thông tin về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu (như hợp đồng tương tự, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh) đều được cập nhật trên Hệ thống. Các thành viên tham gia liên danh có thể sử dụng chứng thư số để cùng ký vào bản thỏa thuận liên danh điện tử

Tóm lại, Thông tư 04 góp phần đạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị tích cực triển khai ĐTQM hơn, nhằm đạt mức chỉ tiêu nhiệm vụ áp dụng đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu do Tổng Công ty đề ra.

In      Trở về Mỹ Hạnh - SPCIT
 
Các Tin vắn - điểm báo đã đưa
   EVN SPC: Khẳng định giá trị cốt lõi (09:01 - 29/03/2018)
   EVN SPC giải quyết đúng hẹn 99% yêu cầu của khách hàng (09:35 - 20/03/2018)
   Ngành Điện miền Nam: Luôn vì khách hàng (09:32 - 20/03/2018)
   Mở rộng lưới điện về vùng sâu, vùng xa (16:09 - 09/03/2018)
   “Phàn nàn giảm nhiều, ủng hộ tăng lên…” (15:17 - 23/02/2018)
   Tổng Công ty Điện lực miền Nam: Hiệu quả sản xuất tăng từ triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp (14:34 - 07/02/2018)
   Thủ tướng tham quan mô hình nuôi tôm tiết kiệm điện của EVN (16:19 - 01/02/2018)
   Tiết kiệm 38,7% điện năng nhờ mô hình tiết kiệm điện trong nuôi tôm (14:34 - 24/01/2018)
   Tiết kiệm 38,7% điện năng nhờ mô hình tiết kiệm điện trong nuôi tôm (10:14 - 24/01/2018)
   Điện lực miền Nam đầu tư mạnh vào hệ thống lưới điện phục vụ khách hàng (07:57 - 05/01/2018)
   Bão số 1 suy yếu gây mưa cho các tỉnh, thành từ Đà Nẵng đến Bình Thuận (08:34 - 04/01/2018)
   Điện lực miền Nam đầu tư mạnh vào hệ thống lưới điện phục vụ khách hàng (08:19 - 04/01/2018)
   Hướng dẫn chằng chống nhà cửa khi bão về (14:14 - 25/12/2017)
   Tin bão khẩn cấp: Khoảng tối và đêm 25/12, bão số 16 sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau (10:46 - 25/12/2017)
   Bão gió giật cấp 13 đánh thẳng Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau (10:38 - 25/12/2017)

Đầu trang