Trang chủ Tin tức & sự kiện Tin khoa học & công nghệ
 

CNTT là nền tảng cho các hoạt động hiện đại hoá của EVN SPC

Trong những năm qua, hoạt động công nghệ thông tin (CNTT), viễn thông dùng riêng (VTDR) của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc cải tiến phương thức điều hành quản trị doanh nghiệp, tăng hiệu quả kinh doanh dịch vụ khách hàng và điều độ cung ứng điện ổn định. EVN SPC đã xác định việc quy hoạch, phát triển hệ thống CNTT, VTDR làm nền tảng cho các hoạt động hiện đại hoá theo định hướng phát triển hệ thống điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

Năm 2017 công tác CNTT, VTDR của EVN SPC tiến thêm một bước trong việc ứng dụng CNTT vào mọi mặt hoạt động điều hành SXKD của EVN SPC, làm động lực cho EVN SPC triển khai tiếp định hướng phát triển CNTT, VTDR giai đoạn 2016-2020.

Ứng dụng công nghệ trong vận hành hệ thống điện tại Bình Dương, ảnh HK

Cụ thể, đối với công nghệ thông tin, Hệ thống các phần mềm lõi EVN giao năm 2017, bao gồm Eoffice 3.0, ERP, CMIS 2.0, QLĐTXD, PMIS, EVN HES, MDMS, Hỗ trợ thanh toán Thị trường điện.v.v... được EVN SPC, các đơn vị thành viên phối hợp chặt chẽ cùng với EVNICT, triển khai đúng tiến độ và đạt kết quả trong từng công tác như chuẩn bị hạ tầng, tổ chức đào tạo, cập nhật phiên bản, hỗ trợ người dùng và triển khai áp dụng.

Công tác hoàn thiện website chăm sóc khách hàng với 100% dịch vụ điện trực tuyến, cung cấp cho khách hàng đăng ký dịch vụ trực tuyến theo chủ trương của EVN, về việc “Quy định cung cấp các dịch vụ điện, áp dụng trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam” và liên kết đến trang web hành chính công của các địa phương được EVN SPC triển khai hoàn thành và áp dụng đồng bộ trong toàn địa bàn các tỉnh phía Nam.

Việc ứng dụng CNTT nâng cao năng lực quản lý điều hành, cải cách hành chính được EVN SPC đặc biệt quan tâm, các chương trình văn bản điện tử - chữ ký số, cổng thông tin nội bộ, quản lý dự án vốn vay ODA, được đưa vào áp dụng triệt để trong toàn EVN SPC bám sát thực tế, đã phát huy hiệu quả nâng cao năng suất trong quản lý điều hành

Bên cạnh đó, ứng dụng CNTT trong công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng được mở rộng bằng nhiều hình thức như: Tổng đài CSKH với công suất 70 bàn giao dịch phục vụ hơn 7,3 triệu khách hàng sử dụng điện, dịch vụ CSKH qua SMS, qua Website, Dịch vụ thông báo tiền điện qua Email, ứng dụng trên thiết bị di động, Cổng thanh toán tiền điện trực tuyến...vv đã mang lại hiệu quả, góp một phần lớn trong công tác phục vụ và chăm sóc khách hàng dùng điện

Hệ thống Quản lý dữ liệu đo đếm từ xa (MDMS) phát huy hiệu quả, đến cuối năm 2017 toàn EVN SPC đã triển khai gần 2 triệu công tơ điện tử công nghệ (PLC, GPRS, RF). Qua hệ thống đo ghi từ xa này đã có thể kiểm soát được dữ liệu đo đếm chiếm trên 65% sản lượng điện thương phẩm toàn EVN SPC, hướng đến phương thức quản lý điều hành hiệu quả hơn.

Ứng dụng CNTT trong quản lý kỹ thuật qua các chương trình Quản lý kỹ thuật lưới điện 110kV, 22 kV có ứng dụng công nghệ GIS, chương trình Appmeter, giao nhận điện năng đầu nguồn… được EVNSPC nâng cấp cải tiến theo đúng định hướng của EVN bám sát thực tế nghiệp vụ và mạng lại hiệu quả trong công tác quản lý kỹ thuật ở các cấp…

Đối với viễn thông dùng riêng, trong năm 2017, EVN SPC đã hoàn thiện việc tổ chức cấu hình thiết lập 2 hệ thống đường truyền dùng riêng có dự phòng vật lý 1+1 phục vụ cho các hoạt động gồm: Đường truyền phục vụ cho công tác quản trị, điều hành kinh doanh; Đường truyền phục vụ cho các kênh SCADA, TBA 110 kV không người trực.

Với những kết quả đã hoàn thành về cơ sở hạ tầng CNTT, VTDR và ATTT năm 2017, EVN SPC đảm bảo tính sẵn sàng trong việc triển khai ứng dụng các phần mềm lõi dùng chung, cung cấp đường truyền cho điều hành cung cấp điện và lưu trữ cơ sở dữ liệu theo lộ trình phát triển CNTT, VTDR giai đoạn 2018-2020 của Tập đoàn đã phê duyệt.

Năm 2018, EVN SPC sẽ tập trung vào 3 lĩnh vực trọng tâm với tiêu chí CNTT, VTDR làm nền tảng và đi trước một bước trong các lĩnh vực hoạt động chỉ đạo điều hành sản xuất trong toàn EVN SPC bao gồm: 1/ Triển khai đạt hiệu quả hoàn thành đúng lộ trình các chương trình lõi dùng chung của EVN giao năm 2018; 2/ Triển khai hoàn thành các hạng mục về “Định hướng kế hoạch phát triển doanh nghiệp điện tử (E-Business) của EVN SPC giai đoạn 2017-2020” đúng hạng mục và lộ trình năm 2018; 3/ Kiện toàn hạ tầng mạng VTDR đảm bảo băng thông, hệ thống dự phòng theo tiêu chí N-1 cho các đường truyền SCADA và điều hành sản xuất.

Để hoàn thành các mục tiêu trên, EVN SPC sẽ thường xuyên đào tạo, đổi mới về nhận thức trong các cấp lãnh đạo về vị trí, vai trò đặc biệt của CNTT làm nền tảng hạ tầng cho định hướng phát triển và hiện đại hoá mọi hoạt động doanh nghiệp ở các cấp trong toàn Tổng công ty.

Đồng thời, tăng cường hợp tác, liên kết, tận dụng nguồn hỗ trợ về chuyên môn, công nghệ với các đơn vị tư vấn, các đối tác lớn, có uy tín hoặc các công ty điện lực (trong và ngoài nước) có kinh nghiệm về các lĩnh vực dự kiến triển khai ở Tổng công ty...

In      Trở về PV - Tạp chí Năng lượng Việt Nam
 
Các Tin khoa học & công nghệ đã đưa
   Công tác thí nghiệm cáp ngầm 24kV (09:29 - 03/04/2018)
   Phần mềm CMIS 3.0: Công nghệ hiện đại trong kinh doanh và dịch vụ khách hàng ngành Điện (08:23 - 03/04/2018)
   Đường dây trung thế dạng Compact - Giải pháp hiệu quả (09:10 - 30/03/2018)
   Giải pháp xác định nhanh, đúng thứ tự pha của lưới điện (14:25 - 02/03/2018)
   Xây dựng vận hành phần mềm giám sát an toàn công việc trên lưới điện bằng hình ảnh. (16:06 - 02/02/2018)
   Xây dựng vận hành phần mềm giám sát an toàn công việc trên lưới điện bằng hình ảnh. (15:57 - 02/02/2018)
   Điện lực miền Nam ứng dụng công nghệ trong quản lý, cải thiện chỉ số độ tin cậy cung cấp điện (14:52 - 15/01/2018)
   EVN SPC tổ chức Hội thảo về An toàn thông tin (13:49 - 23/11/2017)
   Nâng cấp phần mềm quản lý an toàn lao động (07:51 - 27/09/2017)
   Sức nóng pin mặt trời (08:26 - 06/09/2017)
   Bộ chỉ thị sự cố trên lưới điện trung áp (07:53 - 10/08/2017)
   Hướng dẫn cập nhật tự động mã vùng điện thoại cố định trên thiết bị di động (13:59 - 17/07/2017)
   Sử dụng máy học phát hiện các bất thường trong đo ghi từ xa (08:29 - 13/07/2017)
   EVN SPC: Tiện ích từ ứng dụng khoa học công nghệ (10:38 - 05/07/2017)
   EVN SPC: Tiện ích từ ứng dụng khoa học công nghệ (08:28 - 04/07/2017)

Đầu trang