Trang chủ Giới thiệu Văn hóa doanh nghiệp
 

Văn hóa doanh nghiệp trong công tác đào tạo

Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) giữ vai trò quan trọng trong việc quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp; là tài sản, công cụ triển khai các chiến lược của doanh nghiệp. Hiểu rõ tầm quan trọng của VHDN,  Tổng công ty Điện lực miền Nam thực hiện xây dựng văn hóa doanh nghiệp phù hợp với môi trường kinh doanh để vận hành lưới điện an toàn, liên tục, ổn định, giảm tổn thất truyền tải và cải thiện hình ảnh ngành Điện trong suy nghĩ của khách hàng sử dụng điện.

Đào tạo là một trong những công cụ chính trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Năm 2016, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã đưa nội dung Văn hóa EVNSPC vào chương trình đào tạo, cụ thể chương trình đào tạo quản trị doanh nghiệp cho các đối tượng là cán bộ quản lý, lãnh đạo cấp 4 và các đối tượng thuộc diện quy hoạch trong toàn EVNSPC. Từ năm 2016 đến tháng 6 năm 2018, EVNSPC đã triển khai đào tạo 27 lớp với 1.394 học viên tham gia. Đến nay hầu hết cán bộ quản lý cấp 4 đương chức đã được đào tạo xong và đang triển khai tiếp cho đối tượng quy hoạch. Nội dung giảng dạy luôn được cập nhật hàng năm để phù hợp thực tế công việc và đối tượng tham dự.

Lễ khai giảng Chương trình đào tạo quản lý doanh nghiệp cho lãnh đạo, quản lý cấp 4

Chương trình đào tạo gồm 02 phần lý thuyết và kiến thức thực tế. Nội dung lý thuyết do các giảng viên của các trường đại học phụ trách; phần kiến thức thực tế do cán bộ lãnh đạo của EVNSPC trực tiếp truyền đạt kinh nghiệm trên tất cả lãnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của EVNSPC từ tổng quát đến chi tiết về chiến lược phát triển đến kinh nghiệm về kỹ năng lãnh đạo trong EVNSPC; Trong đó Quản trị nguồn nhân lực là công tác tổ chức và nhân sự; Quản trị sản xuất là công tác quản lý kỹ thuật; Kỹ năng giao tiếp và Dịch vụ khách hàng là công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng; Tài chính doanh nghiệp là công tác tài chính kế toán; Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình là công tác quản lý đầu tư; Quản trị hành chính là công tác quản trị văn phòng; Quản trị truyền thông – Văn hóa doanh nghiệp là công tác truyền thông và VHDN; Kiến thức pháp luật là kiến thức pháp chế, cùng với kiến thức thực tế về an toàn vệ sinh lao động trong EVNSPC. Qua khóa học này, các học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp quản lý điều hành doanh nghiệp phù hợp với VHDN của Tổng công ty Điện lực miền Nam, vừa tạo tiền đề ban đầu cho các học viên được mở rộng kiến thức vừa thuận lợi trong bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ khi được giao nhiệm vụ mới.

In      Trở về Phương Diệp, Thanh Thủy - Ban TCNS EVNSPC
 
Các Văn hóa doanh nghiệp đã đưa
   QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA TRONG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ CẦN THƠ (09:38 - 05/12/2017)
   CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC TRONG VĂN HÓA EVNSPC (09:12 - 05/12/2017)
   Tập huấn văn hóa doanh nghiệp (09:35 - 28/09/2017)
   EVN SPC cụ thể hóa văn hóa ứng xử đối với người lao động (08:03 - 01/09/2017)
   Hiệu quả áp dụng ISO trong SXKD tại Công ty CNTT Điện lực miền Nam (08:25 - 25/07/2017)
   Ứng dụng công nghệ trong quản lý cấp vốn khấu hao cơ bản (08:53 - 20/07/2017)
   Văn hóa doanh nghiệp ngành Điện - Ấm áp tình người (13:57 - 17/07/2017)
   Văn hóa doanh nghiệp hãy bắt đầu từ những điều đơn giản nhất (10:43 - 21/11/2016)
   Phụ nữ EVN SPC với xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp (14:39 - 12/10/2016)
   VĂN HÓA ỨNG XỬ EVNSPC (07:41 - 02/11/2011)

Đầu trang