1. Quyết định 4495/QĐ-BCT, quy định về giá bán điện (xem file)

2. Bảng niêm yết giá bán điện áp dụng 01/12/2017 (xem file)