Tin mới new

(01:44 - 11/03/2013)

250 đại biểu dự Đại hội IV Công đoàn Điện lực Việt Nam (2013-2018)

250 đại biểu ưu tú, xuất sắc đại diện cho hơn 10 vạn cán bộ, CNVLĐ ngành điện đã về dự Đại hội...

(06:55 - 28/02/2013)

Phụ nữ EVNSPC tiến bộ không ngừng

Tuy chỉ chiếm một tỷ lệ khá khiêm tốn trong tổng số lao động toàn Tổng công ty Điện lực miền Nam...

(01:54 - 08/02/2013)

Công đoàn EVNSPC: Khẳng định vai trò trong các phong trào thi đua lao động

Trong những năm qua, tập thể CNVCLĐ và đoàn viên công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Nam...

(06:17 - 11/01/2013)

EVNSPC hiệu quả từ các phong trào thi đua lao động, phát huy sáng kiến

Trong những năm qua, Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã phát động, tổ chức...