Tin mới new

(09:05 - 20/08/2020)

Bản tin EVN số 32 năm 2020

Bản tin EVN số 32 năm 2020

(15:18 - 13/08/2020)

Bản tin EVN số 30 năm 2020

Bản tin EVN số 30 năm 2020

(15:58 - 23/07/2020)

Thông cáo báo chí của PC Cần Thơ - Tháng 06/2020

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ CẦN THƠ THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH...

(14:14 - 01/07/2020)

BẢN TIN SỐ 25 năm 2020

Bản tin EVN số 25 năm 2020 (xem file)

(08:42 - 24/06/2020)

THÔNG TIN BÁO CHÍ - THÁNG 06-2020

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM   THÔNG TIN BÁO CHÍ VỀ VIỆC...

(14:55 - 02/06/2020)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ EVN - TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Quyết định 13/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày...

(09:45 - 15/05/2020)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ PCCT - 04/2020

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ CẦN THƠ THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH...

(10:31 - 17/04/2020)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ PCCT - THÁNG 03-2020

                           ...