Tin mới new

(08:02 - 18/04/2023)

HỘI NGHỊ GIAO BAN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ KỸ THUẬT TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM 2023

Vừa qua, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã tổ chức Hội nghị giao...

(16:19 - 05/04/2023)

Đẩy mạnh triển khai, lắp đặt công tơ điện tử cho khách hàng sử dụng điện

Tăng cường lắp đặt công tơ điện tử ghi, đo từ xa để thay thế cho công tơ cơ là...

(14:05 - 28/02/2023)

QUYẾT ĐỊNH 02/2023/QĐ-TTG VỀ KHUNG GIÁ CỦA MỨC GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN BÌNH QUÂN

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định 02/2023/QĐ-TTg...

(09:37 - 07/02/2023)

THÍ ĐIỂM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN SCAN TO BIM TRẠM BIẾN ÁP 110KV ĐỨC LẬP, TỈNH LONG AN

Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin đối với các đơn vị tham gia...

(09:31 - 07/02/2023)

THÔNG ĐIỆP ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO 2023 CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

Tại buổi gặp mặt CBCNV Cơ quan Tổng công ty trong ngày làm việc đầu Xuân...

(15:37 - 18/01/2023)

Thông báo kết quả quan trắc môi trường tại Phân xưởng Thí nghiệm điện và Phân xưởng cơ điện - PC Cần Thơ.

Thông báo kết quả quan trắc môi trường tại Phân xưởng Thí nghiệm...

(15:40 - 28/11/2022)

NGÀNH ĐIỆN QUYẾT LIỆT NHIỀU GIẢI PHÁP TIẾT GIẢM CHI PHÍ TRƯỚC NHỮNG KHÓ KHĂN HIỆN NAY

Trong 10 tháng năm 2022, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã đảm bảo...

(15:39 - 28/11/2022)

Thủ tướng Võ Văn Kiệt - người đặt nền móng cho một lưới điện thống nhất

- Một quyết định đảm bảo điện quốc gia, an ninh năng lượng, phát triển kinh tế, đồng thời...