Tin mới new

(14:02 - 09/11/2016)

Những thách thức với tổ chức công đoàn khi việt nam thực thi cam kết về lao động, công đoàn trong TPP

Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) là một hiệp định...

(14:00 - 09/11/2016)

Những quan điểm cơ bản thể hiện tư duy mới của đảng ta về bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới

Nghiên cứu tư duy mới của Đảng ta về những quan điểm cơ bản về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam...

(14:52 - 03/11/2016)

Những điểm mới trong Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

So với Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học...

(08:02 - 01/11/2016)

Những nội dung mới trong Hướng dẫn số 01 "Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng"

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp với các...

(14:38 - 27/09/2016)

"Đại học khởi nghiệp " trong "Quốc gia khởi nghiệp"

Trong “đại học khởi nghiệp”, việc nghiên cứu khoa học đóng một vai...

(14:34 - 19/09/2016)

Gắn biển công trình

Ngày 01/9/2016, Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ (PC Cần Thơ) phối hợp...

(09:39 - 15/08/2016)

EVNSPC tổ chức hội diễn văn nghệ trong tháng 8

Đây là một trong những hoạt động chăm lo đời sống văn hóa - tinh thần cho...

(09:35 - 15/08/2016)

Lời ca tiếng hát nâng bước chân người thợ điện

Trải qua 3 ngày từ 10-12/8/2016, Hội diễn văn nghệ CNVC-LĐ Tổng công ty Điện lực miền...