Tin tức & hoạt động

Đảng và đoàn thể

Đăng bởi CĐ EVN SPC - Công đoàn EVNSPC | 15:26 | 23/01/2019

Công tác Đảng trong EVN SPC - Những dấu ấn năm 2018

Sáng 21/01/2019, Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã tổ chức Hội nghị “Tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Hợp, Bí thư Đảng ủy, và sự tham dự của trên 150 đảng viên gồm UVBCH, UVUBKT Đảng ủy EVN SPC và cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc, các đảng viên tiêu biểu trong năm 2018.

 

Các tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác Đảng năm 2018 nhận giấy khen của Đảng ủy EVN SPC

TÌNH HÌNH LÃNH ĐẠO THC HIN NHIM V SXKD NĂM 2018

Bối cảnh, tình hình

Mặc dù trong năm 2018 có không ít khó khăn, thách thức, như: Thời tiết mưa bão nhiều, bất thường; tỷ giá ngoại tệ gia tăng; phụ tải tăng cao tại một số khu vực như Long An, Bình Dương, Tây Ninh, Phú Quốc (Kiên Giang); nguồn vốn đầu tư thiếu, cùng với việc chuẩn bị mặt bằng thi công cho các dự cho các dự án nguồn và lưới điện ngày càng phức tạp; đầu ra của đào tạo bị thắt chặt nên ảnh hưởng tới việc làm và thu nhập, tâm tư của đội ngũ giáo viên…

Nhưng với sự đồng lòng, nỗ lực thi đua vượt khó của tập thể CBCNV, sự quan tâm chỉ đạo sát sao từ Đảng ủy khối, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các Bộ, ngành Trung ương, sự phối hợp có hiệu quả từ các địa phương nên Tổng công ty đã hoàn thành toàn diện, xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn hoạt động.

Đ/c Nguyễn Công Hầu, Phó Bí thư Đảng ủy EVN SPC trình bày báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2018

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Đảng ủy Tổng công ty và cấp ủy các cấp trong Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, có mục tiêu về đích trước một năm; nhiều công trình, dự án trong điểm đã được đưa vào vận hành, giảm áp lực về cung cấp điện cho các vùng kinh tế trọng điểm, vùng đồng bào dân tộc, và đặc biệt là các huyện đảo, vùng biển đảo…

Cụ thể một số chỉ tiêu chính như sau: Điện thương phẩm 66,669 tỷ kWh, đạt 100,75% kế hoạch, tăng 10,51%; tổn thất điện năng 4,35%, thấp hơn kế hoạch 0,15%, giảm 0,09%; tiết kiệm điện 1,373 tỷ kWh, tương đương 2,06% điện thương phẩm; Giá trị đầu tư 7.473 tỷ đồng, đạt 90,04% kế hoạch: Khởi công 73/60 công trình 110kV, 1/1 công trình 220kV; đóng điện 82/82 công trình 110kV, 2/2 công trình 220kV; khối lượng đưa vào vận hành 273km đường dây 110kV xây dựng mới, 467km đường dây 110kV cải tạo và công suất trạm biến áp 1.379MVA; an toàn - vệ sinh lao động được đảm bảo… nên đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc tiêu biểu khối phân phối điện năm 2018.

Thực hiện thoái vốn, sắp xếp nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp

Trong năm, Tổng công ty Hoàn thành thoái vốn nhà nước tại Công ty CP Thiết bị điện ViNaSiNo, đang thực hiện thủ tục thoái vốn tại Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ.

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Hội nghị người lao động được thực hiện đúng quy định của pháp luật, phát huy dân chủ cơ sở. Đã có nhiều đóng góp thiết thực sửa đổi, bổ sung TƯLĐTT, nội quy - quy chế và các quy định liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của người lao động (NLĐ), trong đó có chú trọng đến việc tổ chức triển khai thực hiện công tác “Đối thoại tại nơi làm việc”. Trong TƯLĐTT có 16 điểm có lợi cho NLĐ so với quy định của pháp luật, như: Thời giờ làm việc - nghỉ ngơi, chế độ hỗ trợ cho NLĐ nghỉ trước tuổi hưu, hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo cho NLĐ và thân nhân...

Thực thi Văn hóa doanh nghiệp, An toàn vệ sinh lao động

Mô hình 5S được đẩy mạnh đã góp phần tạo mỹ quan văn phòng và nâng cao năng suất lao động; chú trọng xây dựng ý thức làm việc tận tâm, trách nhiệm, mang sức lực và trí tuệ để giải quyết công việc hiệu quả, nâng cao sự hài lòng của khách hàng; tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động CBCNV nâng cao nhận thức và chấp hành nghiêm túc quy trình an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự an toàn tại đơn vị.

KẾT QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2018

Đến cuối năm 2018, toàn Đảng bộ có 688 đảng viên (tăng 115 người, chiếm 20,92% số lượng CBCNV và tăng 3,63%), trong đó nữ là 65 người (tăng 4 người, chiếm 9,45% số lượng đảng viên và giảm 1,2%); tổng số Chi bộ (cả Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận) là 57 (tăng 2 Chi bộ); tổng số Đảng bộ bộ phận là 3, trong đó có 48 Chi bộ trực thuộc (tăng 1 Chi bộ); tổng số Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty là 9 (tăng 1 Chi bộ). Ngày 26/5/2018 đã thành lập mới Chi bộ Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam.

Công tác chính trị tư tưởng

Đảng bộ Tổng công ty đã triển khai đầy đủ các nội dung tuyên truyền theo chỉ đạo của Đảng ủy khối đến các tổ chức Đảng và đảng viên, đặc biệt: Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị; kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”, 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 60 năm ra đời tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Trong năm, đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW6, TW7 và TW8 khóa XII. Bên cạnh đó, thông tin về thời sự kinh tế, chính trị - xã hội trong và ngoài nước được thực hiện hàng quý theo chủ đề. Việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị được quan tâm: 17 đảng viên tốt nghiệp Cao cấp, 63 người tốt nghiệp Trung cấp, 73 người được xác nhận tương đương Sơ cấp; bồi dưỡng cấp ủy 32 đảng viên; bồi dưỡng kết nạp đảng 147 quần chúng; 71 người học lớp đảng viên mới, 9 người đang học Trung cấp.

Chỉ thị 05-CT/TW được triển khai gắn liền với thực tế, điều kiện lao động, việc làm của cán bộ, đảng viên và người lao động, và bám sát chuyên đề: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây cũng là nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ và đối với cán bộ, đảng viên còn đăng ký cam kết phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, và là tiêu chí để nhận xét đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm. Qua sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW kết hợp với Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy đã đề nghị cấp trên khen thưởng cho 2 tập thể và 2 cá nhân.

Nhìn chung tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, yên tâm công tác phục vụ cho đơn vị, chưa phát hiện những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Công tác tổ chức Đảng và đảng viên

Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề được quan tâm thông qua công tác kiểm tra - giám sát, cử cấp ủy tham dự sinh hoạt tại chi bộ. Văn phòng Đảng ủy được phân công trực tiếp hướng dẫn công tác sinh hoạt chi bộ, hoàn tất hồ sơ phát triển đảng cho 4 chi bộ tại địa bàn các tỉnh.

Công tác phát triển đảng viên: Đảng ủy đặt mục tiêu phát triển đảng ở tất cả chi bộ, giao cho Văn phòng Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra làm việc với 16 tổ chức đảng để giải quyết trực tiếp các hồ sơ có vướng mắc. Kết quả: Kết nạp được 78 đảng viên, 61 hồ sơ chờ kết quả sưu tra; nổi bật có Đảng bộ Công ty LĐCTMN (41 đảng viên), Đảng bộ Công ty TNĐMN (16 đảng viên), Đảng bộ Cơ quan TCT (7 đảng viên), Chi bộ Ban QLDA ĐLMN (4 đảng viên). Đặc biệt các Chi bộ Điện cao thế: An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Bình Phước, Cà Mau, Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Công ty LĐCTMN, Chi bộ Ban QLĐT, Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Cơ quan TCT, Chi bộ Kiểm định thuộc Đảng bộ Công ty TNĐMN đã làm tốt công tác phát triển đảng. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn 27/57 Chi bộ chưa kết nạp được đảng viên; trong đó, ngoài việc có một số chi bộ hạn chế về đối tượng thì vẫn còn nhiều nơi thiếu sự quan tâm sâu sát từ cấp ủy và cá nhân được phân công, còn lúng túng trong việc thực hiện hồ sơ…

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy đã làm việc với cấp ủy của 8 tổ chức đảng trực thuộc về việc lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; công tác xây dựng đảng, phòng chống tham nhũng lãng phí và công tác dân vận. Đến nay, tình hình thực hiện kết luận của BTV tại các tổ chức đảng này như sau:

- Về lãnh đạo nhiệm vụ SXKD: Các tổ chức Đảng đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt một số đơn vị có thứ hạng cao trong phong trào thi đua, như: Trung tâm Chăm sóc khách hàng, Trung tâm điều hành SCADA, Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam.

- Về công tác xây dựng Đảng: i) Chất lượng sinh hoạt được cải thiện: Các chi bộ đã bám sát Văn bản số 66-CV/ĐUTCT và Hướng dẫn số 77-HD/ĐUTCT, đặc biệt Đảng bộ Công ty TNĐMN đã chủ động phối hợp với Văn phòng Đảng ủy hướng dẫn đến từng chi bộ. Tuy nhiên cũng còn một số hạn chế, như: Thiếu chuẩn bị, chưa sinh hoạt chi ủy, còn quá sa đà, đi sâu vào chuyên môn, đảng viên ít tham gia ý kiến, còn hiện tượng Bí thư “độc diễn”, thiếu kiểm điểm, so sánh với nghị quyết tháng trước; trong sinh hoạt chuyên đề còn chủ yếu phổ biến văn bản, ít thảo luận; ii) Triển khai các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên: Ngoài Đảng bộ Cơ quan TCT duy trì hàng quý, các cơ sở khác cũng thực hiện theo chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty. Trong đó có Đảng bộ Công ty Lưới điện cao thế miền Nam còn chủ động mời báo cáo viên về triển khai tại đơn vị mình và giúp các cơ sở đảng lân cận; iii) Việc tự kiểm tra, giám sát: Một số cơ sở chưa hoặc thực hiện không đầy đủ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ngay tại chi bộ, chủ yếu trông chờ vào Ủy ban kiểm tra.

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát công tác Đảng năm 2017 tổ chức tại Cà Mau

Công tác kiểm tra, giám sát

Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm; đăng ký thi đua kiểm tra, giám sát năm; tập huấn cho gần 30 người là thành viên UBKT Đảng ủy, cấp ủy phụ trách kiểm tra; ký kết Quy chế Phối hợp giữa UBKT Đảng ủy với Ban Thanh tra bảo vệ và Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính Tổng công ty trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật. Thực hiện việc kiểm tra, giám sát tại tại 9 chi bộ; tham mưu giúp Đảng ủy làm việc với 8 tổ chức Đảng trực thuộc.

Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội

-  Về lãnh đạo, thực hiện công tác dân vận của cấp ủy: Ngay từ đầu năm, Đảng ủy đã hướng dẫn các tổ chức đảng những nội dung trọng tâm công tác dân vận và Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; chỉ đạo triển khai thực hiện tốt chế độ, chính sách liên quan và chăm lo để người lao động an tâm công tác, phát huy tính sáng tạo, tinh thần trách nhiệm… để góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của đơn vị. Kết quả qua kiểm tra, nhìn chung các đơn vị thực hiện nghiêm túc các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động; các quy định về vệ sinh công nghiệp, bảo hộ lao động, báo cáo tài chính; tiêu chuẩn, quy trình đề bạt, bổ nhiệm cán bộ…

-  Về lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của tổ chức Công đoàn: Đảng ủy lãnh đạo công đoàn các cấp phối hợp với chuyên môn cùng cấp xây dựng, ban hành chỉ thị liên tịch phát động thi đua nhằm động viên CNVCLĐ đoàn kết, sáng tạo và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, cụ thể: Đảm bảo việc làm và có thu nhập ổn định; được thi nâng bậc, nâng lương theo đúng thời gian quy định; được thăm hỏi, trợ cấp cho bản thân và gia đình gặp khó khăn, nhân Tháng công nhân, Ngày Truyền thống ngành Điện; được khám sức khoẻ định kỳ và bố trí an dưỡng đối với những người có sức khỏe loại 4 & loại 5; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở theo chương trình “Mái ấm công đoàn”; phối hợp thực hiện tốt công tác xã hội tại các địa phương; tổ chức Trại hè truyền thống…

-  Về lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Đoàn thanh niên: Đoàn thanh niên Tổng công ty đã duy trì hoạt động theo đúng chỉ đạo của Đảng ủy và Đoàn ủy khối; cụ thể như: Tiếp tục triển khai công tác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến các Chi đoàn; tạo điều kiện và hỗ trợ kinh phí cho cán bộ đoàn tham gia lớp tập huấn cán bộ đoàn và hội trại truyền thống; tổ chức các hoạt động về nguồn, chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng Tuần lễ Hồng EVN; tổ chức hội thao; đồng hành tham gia chương trình “Giờ Trái đất”, tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; tổ chức chương trình Trung thu cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tặng xe đạp, học bổng, tập vở cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt; thăm hỏi và tặng quà cho Mẹ VNAH, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ chi phí xây nhà tình bạn; thực hiện công trình thanh niên “Thắp sáng đường nông thôn”…

Những điểm nhấn trong hoạt động công tác Đảng của EVN SPC năm 2018:

- Giữ vững sự đoàn kết đồng lòng, nhất trí trong toàn thể CBCNV, nỗ lực phấn đấu, hăng say lao động sản xuất hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ. Được Tập đoàn Điện lực Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc tiêu biểu;

- Tiếp tục giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh: Tuyên truyền, vận động CBCNV nâng cao nhận thức và chấp hành nghiêm túc quy trình an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự an toàn tại đơn vị; phát triển được 41 đảng viên; 17 đảng viên tốt nghiệp Cao cấp, 63 người tốt nghiệp Trung cấp, 73 người được xác nhận tương đương Sơ cấp; bồi dưỡng cấp ủy 32 đảng viên; bồi dưỡng kết nạp đảng 147 quần chúng; 71 người học lớp đảng viên mới, 9 người đang học Trung cấp

- Làm tốt công tác chỉ đạo, lãnh đạo chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; tích cực tham gia công tác xã hội và nâng cao hình ảnh, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng;

- Hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát được nâng cao. Không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, những sai sót được phát hiện và xử lý kịp thời;

- Hoạt động đoàn thể đạt được nhiều kết quả tích cực. Các đoàn thể thực sự là chỗ dựa tin cậy, vững chắc cho đoàn viên và người lao động, từng bước phát huy dân chủ cơ sở và nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động.

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn

1)  Cung ứng đủ điện cho nhu cầu cho phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân;

2)  Giữ vững đoàn kết, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật;

3)  Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm; đảm bảo tiến độ, chất lượng hiệu quả các công trình sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng;

4)  Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chú trọng việc đánh giá hiệu quả công việc, tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho CBCNV;

5)  Tiếp tục xây dựng, triển khai thực hiện văn hoá doanh nghiệp; tuyên truyền giáo dục CNVCLĐ chấp hành tốt đường lối, pháp luật của Đảng, nhà nước, quy chế - quy định nội bộ. Tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức; thực hiện tốt việc phòng chống tham nhũng, lãng phí gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng

Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; triển khai Nghị quyết TW8 khóa XII trong tháng 01; Làm tốt công tác nắm bắt dư luận để giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người lao động; Tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo phong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm; kế hoạch thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu các cấp gắn với học tập và làm theo Bác.

Công tác tổ chức Đảng và đảng viên

Hoàn thiện việc đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên; Hoàn thiện mô hình tổ chức đảng theo mô hình tổ chức mới, kịp thời chuyển sinh hoạt và tiếp nhận đảng viên theo đúng đơn vị công tác. Kiện toàn, bổ sung cấp ủy tại các Chi bộ khi cần thiết; Đẩy mạnh công tác tạo nguồn và phát triển đảng, chú trọng các tổ chức đảng còn hạn chế trong phát triển đảng; phấn đấu phát triển 50 đảng viên trở lên; Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các Chi bộ về nội dung, trình tự sinh hoạt và cách ghi chép biên bản sinh hoạt chuyên đề; Quản lý chặt chẽ đảng viên đi nước ngoài theo quy định.

Công tác kiểm tra, giám sát

Tổ chức tốt hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 và kết hợp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát; Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị; xây dựng và thực hiện có hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019, chú trọng công tác phúc tra; Thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp công tác phòng chống tham nhũng đã ký kết giữa UBKT Đảng ủy với Ban TT-BV và Ban KTNB & GSTC; UBKT và đảng viên phụ trách công tác kiểm tra các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý các hạn chế phát sinh; Giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với đảng viên và tổ chức đảng; xử lý kỷ luật đảng viên và tổ chức đảng kịp thời, đúng quy định.

Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

- Về lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của tổ chức Công đoàn: Sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức công đoàn các cấp theo mô hình mới; Phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, đặc biệt dịp Tết Nguyên đán; Đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gắn biển công trình; Triển khai hiệu quả chương trình “Mái ấm Công đoàn”, nhà đồng nghiệp; Tổ chức các hoạt động Tháng công nhân, chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 65 năm ngày Truyền thống ngành Điện.

  • Về lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Đoàn thanh niên: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030 theo tinh thần chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư; Tạo điều kiện tốt nhất để Đoàn thanh niên phát động, triển khai các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy tính xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị; đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác trong đoàn viên, thanh niên; Tiếp tục triển khai các công trình thanh niên trên địa bàn hoạt động; Thành lập các tổ chức Đoàn phù hợp với mô hình tổ chức mới; hoàn thiện việc bàn giao các tổ chức đoàn về địa phương theo quy định.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hợp, Bí thư Đảng ủy EVN SPC khẳng định mặc dù có nhiều khó khăn nhưng với sự đoàn kết, nhất trí của tập thể CBCNV, Tổng công ty đã hoàn thành toàn diện, xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, được nhận Cờ thi đua đơn vị xuất sắc tiêu biểu của Tập đoàn. Nhiều công trình, dự án trong điểm đã được đưa vào vận hành, giảm áp lực về cung cấp điện cho các vùng kinh tế trọng điểm, vùng đồng bào dân tộc, và đặc biệt là các huyện đảo, vùng biển đảo… đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng điện, đặc biệt là cấp điện cho các khu vực có phụ tải tăng cao. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động; thực hiện tốt công tác phát triển Đảng; kiện toàn cấp ủy ở những đơn vị có biến động về nhân sự; hoạt động đoàn thể đạt được nhiều kết quả tích cực, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn và người lao động…

Nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 có nhiều khó khăn, thách thức, đồng chí Bí thư Đảng ủy EVN SPC yêu cầu các Đảng bộ bộ phận, Chi bộ trực thuộc tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng, tập trung lãnh đạo các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và thiết bị; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV toàn Tổng công ty trong năm 2019. Trong đó chú trọng thường xuyên những hoạt động như sau: Thường xuyên tìm hiểu, theo dõi tâm tư, nguyện vọng của CBCNV và báo cáo về Tổng công ty để giải quyết kịp thời; nâng dần chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng; quyết tâm thực hiện tốt chỉ tiêu phát triển đảng viên để từ đó làm nòng cốt củng cố hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng đến các bộ phận trực thuộc nhằm nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng của đảng viên, quần chúng và tổ chức tốt hoạt động sản xuất kinh doanh; tăng cường nỗ lực, đoàn kết nhất trí trong toàn đơn vị xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đổi mới lề lối làm việc, mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ đề hoàn thành và hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng lớn mạnh, đưa Tổng công ty phát triển bền vững./.


TIN LIÊN QUAN

(10:53 - 18/06/2020)

Đảng bộ Công ty Điện lực TP Cần Thơ tổ chức đại hội

(CT)- Ngày 10-6, Đảng bộ Công ty Điện lực TP Cần Thơ tổ chức đại hội lần XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

(14:12 - 27/03/2019)

Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Trao “Mái ấm công đoàn” tại thị xã Ngã Bảy

Sáng ngày 14-3, Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Nam phối hợp với Công đoàn cơ sở Công ty Điện...

(09:24 - 31/01/2019)

Công đoàn Điện lực Việt Nam thăm và chúc Tết người lao động ngành Điện

Trong tháng Giêng 2019, 3 Đoàn công tác của Công đoàn Điện lực Việt Nam (CĐĐVN) đã đến thăm hỏi,...

(15:30 - 23/01/2019)

Đảng bộ EVN SPC: Tổng kết công tác Đảng năm 2018

Sáng ngày 21/01/2019, Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã tổ chức Hội nghị...

(15:26 - 23/01/2019)

Công tác Đảng trong EVN SPC - Những dấu ấn năm 2018

Sáng 21/01/2019, Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã tổ chức Hội nghị “Tổng...

(15:10 - 23/01/2019)

Đảng bộ EVN SPC tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết TW8 khóa XII

Ngày 21/01/2019, tại hội trường Tổng công ty, Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) tổ...

(15:07 - 23/01/2019)

Đảng viên Trần Quốc Tùng tự hào nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Sáng ngày 20/01/2019, tại hội trường Tổng công ty, Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN...

(08:34 - 21/01/2019)

Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn EVN SPC năm 2018

Chiều ngày 10/01/2019, Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã tổ chức Hội nghị tổng...

(09:52 - 07/01/2019)

Ngày cuối năm, EVNSPC gom được 1.760 đơn vị máu trong Tuần lễ hồng EVN lần thứ IV

Kết thúc Tuần lễ hồng lần thứ IV do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phát động (từ...

(14:54 - 03/01/2019)

Từ 01/01/2019, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc sẽ căn cứ theo Nghị định số 149/2018/NĐ-CP

Kể từ ngày 01/01/2019, Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết...