Năng lượng tái tạo

Văn bản pháp lý

Đăng bởi --PCCT-KD | 13:32 | 03/12/2021

THÔNG TIN ĐẤU NỐI, GIẢI TỎA CÔNG SUẤT ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TẠI PC CẦN THƠ

 

  

 

   

- Thông tin đấu nối, giải tỏa công suất điện mặt trời mái nhà gồm 04 biểu mẫu (đính kèm)
- Văn bản số 5644/EVN SPC-KT ngày 07/7/2020 của Tổng công ty Điện lực miền Nam (đính kèm)
- Văn bản số 6948/EVN-KD ngày 19/10/2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

( đính kèm VB6948

Các phụ lục đính kèm)

 


TIN LIÊN QUAN

(09:13 - 18/01/2023)

Công ty Điện lực TP Cần Thơ thông báo giá mua điện từ dự án ĐMTMN năm 2023

Căn cứ văn bản số 148/EVN – KD+TCKT ngày 10/01/2023 của Tập Đoàn Điện lực Việt...

(16:01 - 14/01/2022)

Thông báo giá mua điện mặt trời mái nhà năm 2022.

Căn cứ văn bản số 156/EVN – KD+TCKT ngày 10/01/2022 của Tập Đoàn Điện lực Việt...

(13:32 - 03/12/2021)

THÔNG TIN ĐẤU NỐI, GIẢI TỎA CÔNG SUẤT ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TẠI PC CẦN THƠ