Năng lượng tái tạo

Điện mặt trời mái nhà

Đăng bởi PKD-PCCT | 16:01 | 14/01/2022

Thông báo giá mua điện mặt trời mái nhà năm 2022.

Căn cứ văn bản số 156/EVN – KD+TCKT ngày 10/01/2022 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam v/v thông báo giá mua điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) năm 2022.

Công ty Điện lực TP Cần Thơ thông báo giá mua điện từ dự án ĐMTMN năm 2022 như sau:

- Đối với các hệ thống ĐMTMN có ngày vận hành thương mại từ 01/06/2017 đến 30/06/2019 (thực hiện theo Quyết định 11/2017/QĐ-TTg của Chính Phủ): giá mua điện năm 2022 là 2.164 VNĐ/kWh chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (tương đương 9,35 Uscent/kWh).

- Đối với các hệ thống ĐMTMN có ngày vận hành thương mại từ 01/07/2019 đến 31/12/2020 (thực hiện theo Quyết định 13/2019/QĐ-TTg của Chính Phủ): giá mua điện năm 2022 là 1.939 VNĐ/kWh chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (tương đương 8,38 Uscent/kWh).

Tải file (tại đây)


TIN LIÊN QUAN

(09:13 - 18/01/2023)

Công ty Điện lực TP Cần Thơ thông báo giá mua điện từ dự án ĐMTMN năm 2023

Căn cứ văn bản số 148/EVN – KD+TCKT ngày 10/01/2023 của Tập Đoàn Điện lực Việt...

(16:01 - 14/01/2022)

Thông báo giá mua điện mặt trời mái nhà năm 2022.

Căn cứ văn bản số 156/EVN – KD+TCKT ngày 10/01/2022 của Tập Đoàn Điện lực Việt...

(13:32 - 03/12/2021)

THÔNG TIN ĐẤU NỐI, GIẢI TỎA CÔNG SUẤT ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TẠI PC CẦN THƠ