Năng lượng tái tạo

Văn bản pháp lý

Đăng bởi PCCT - KD | 09:13 | 18/01/2023

Công ty Điện lực TP Cần Thơ thông báo giá mua điện từ dự án ĐMTMN năm 2023

Căn cứ văn bản số 148/EVN – KD+TCKT ngày 10/01/2023 của Tập Đoàn Điện
lực Việt Nam v/v thông báo giá mua điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) năm 2023.

Công ty thông báo giá mua điện từ dự án ĐMTMN năm 2023 như sau:
- Đối với các hệ thống ĐMTMN có ngày vận hành thương mại từ
01/06/2017 đến 30/06/2019 (thực hiện theo Quyết định 11/2017/QĐ-TTg của Chính
Phủ): giá mua điện năm 2023 là 2.207 VNĐ/kWh chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
(tương đương 9,35 Uscent/kWh).
- Đối với các hệ thống ĐMTMN có ngày vận hành thương mại từ
01/07/2019 đến 31/12/2020 (thực hiện theo Quyết định 13/2019/QĐ-TTg của Chính
Phủ): giá mua điện năm 2023 là 1.978 VNĐ/kWh chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
(tương đương 8,38 Uscent/kWh).
(xem file tại đây)


TIN LIÊN QUAN

(09:13 - 18/01/2023)

Công ty Điện lực TP Cần Thơ thông báo giá mua điện từ dự án ĐMTMN năm 2023

Căn cứ văn bản số 148/EVN – KD+TCKT ngày 10/01/2023 của Tập Đoàn Điện lực Việt...

(16:01 - 14/01/2022)

Thông báo giá mua điện mặt trời mái nhà năm 2022.

Căn cứ văn bản số 156/EVN – KD+TCKT ngày 10/01/2022 của Tập Đoàn Điện lực Việt...

(13:32 - 03/12/2021)

THÔNG TIN ĐẤU NỐI, GIẢI TỎA CÔNG SUẤT ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TẠI PC CẦN THƠ