Tin tức & hoạt động

Tin ngành điện

Đăng bởi PCCT - (Phòng AT) | 15:37 | 05/08/2022

Thông báo kết quả quan trắc môi trường tại Công ty Điện lực TP Cần Thơ - Kho ADB. (đợt 2)

Thông báo kết quả quan trắc môi trường tại Công ty Điện lực TP Cần Thơ - Kho ADB.

Tải file tại đây

   


TIN LIÊN QUAN

(07:37 - 13/10/2023)

DỊCH VỤ ĐIỆN THỜI CÔNG NGHỆ SỐ

Trên không gian mạng, EVN đã mở những kênh nào để kết nối với...

(08:19 - 02/10/2023)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP CẦN THƠ. (ĐỢT 3)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP CẦN THƠ....

(10:12 - 21/07/2023)

Thông báo kết quả quan trắc môi trường tại Công ty Điện lực TP Cần Thơ. (đợt 2)

Thông báo kết quả quan trắc môi trường tại Công ty Điện lực TP Cần Thơ...

(15:37 - 04/06/2022)

Thông báo kết quả quan trắc môi trường tại Công ty Điện lực TP Cần Thơ - Kho ADB. (đợt 1)

Thông báo kết quả quan trắc môi trường tại Công ty Điện lực TP Cần Thơ -...

(15:37 - 05/08/2022)

Thông báo kết quả quan trắc môi trường tại Công ty Điện lực TP Cần Thơ - Kho ADB. (đợt 2)

Thông báo kết quả quan trắc môi trường tại Công ty Điện lực TP Cần Thơ -...

(15:37 - 05/10/2022)

Thông báo kết quả quan trắc môi trường tại Công ty Điện lực TP Cần Thơ - Kho ADB. (đợt 3)

Thông báo kết quả quan trắc môi trường tại Công ty Điện lực TP Cần Thơ -...

(15:37 - 15/11/2022)

Thông báo kết quả quan trắc môi trường tại Công ty Điện lực TP Cần Thơ - Kho ADB. (đợt 4)

Thông báo kết quả quan trắc môi trường tại Công ty Điện lực TP Cần Thơ -...

(15:37 - 18/01/2023)

Thông báo kết quả quan trắc môi trường tại Phân xưởng Thí nghiệm điện và Phân xưởng cơ điện - PC Cần Thơ.

Thông báo kết quả quan trắc môi trường tại Phân xưởng Thí nghiệm...

(15:37 - 07/06/2023)

Thông báo kết quả quan trắc môi trường đợt I tại các trạm biến áp 110/22kV.

Công ty Điện lực TP Cần Thơ công bố : "Kết quả quan trắc môi trường đợt...