Dịch vụ khách hàng

Thông tin giá bán điện

Đăng bởi PCCT -- (KD) | 10:18 | 13/11/2023

QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ ĐIỆN

  

 

*** Quyết định 2941/QĐ-BCT ngày 08/11/2023 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện. (Xem file tại đây.

 

- Quyết định 1416/QĐ-EVN ngày 08/11/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. (Xem file tại đây.) 

 

- Quyết định số 1062/QĐ-BCT ngày 04 tháng 5 năm 2023 của Bộ Công Thương, quyết định quy định về giá bán điện. (Xem file tại đây.)

 

- Thông tư số 09/2023/TT-BCT ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Bộ Công Thương, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện và Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT. (Xem file tại đây.)

 

- Quyết định 02/2023/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2023 của Thủ Tướng Chính Phủ, quyết định về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân. (Xem file tại đây)

 

 

 


TIN LIÊN QUAN

(08:17 - 15/11/2023)

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1416/QĐ-EVN, CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN BÌNH QUÂN

Quyết định 1416/QĐ-EVN (xem tại đây)

(10:18 - 13/11/2023)

QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ ĐIỆN