Về chúng tôi

Giới thiệu công ty Điện lực


TỔNG QUAN

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CẦN THƠ TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN.

Cần Thơ là thành phố lớn, hiện đại và phát triển nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời là một đô thị loại 1, thành phố trực thuộc Trung ương, nằm bên hữu ngạn của sông Hậu, thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long; là trung tâm của miền Tây Nam bộ, là vùng kinh tế trọng điểm của Đồng bằng Sông Cửu Long, với diện tích 1.400,96 km2, dân số 1,12 triệu người. Thành phố Cần Thơ có 5 quận và 4 huyện với 87 phường, xã và thị trấn. Thành phố Cần Thơ là đầu mối giao thông, giao thương của khu vực với hệ thống đường bộ, đường sông, đường biển và đường không thuận lợi, nối liền với cả nước. Với vị trí quan trọng đó, Thành phố Cần Thơ có rất nhiều điều kiện để phát triển kinh tế theo cơ cấu công nông nghiệp và dịch vụ theo hướng hiện đại gắn với thị trường.

địa bàn hoạt động

SẢN LƯỢNG ĐIỆN THƯƠNG PHẨM

2 tỷ 458 triệu kWh

(Tính đến 31/12/2020)

TỔNG SỐ KHÁCH HÀNG TRỰC TIẾP MUA ĐIỆN

375.607 Khách hàng

(Tính đến 31/12/2020)

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Điện thương phẩm 2,612 Tỷ kWh

Tỷ lệ tổn thất điện năng 3,12%

Tiết kiệm 329 triệu kWh điện

Dự án cấp điện biển, đảo