Văn hóa doanh nghiệp trong công tác đào tạo
Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) giữ vai trò quan trọng trong việc quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp; là tài sản, công cụ triển khai các chiến lược của doanh nghiệp. Hiểu rõ tầm quan trọng của VHDN,  Tổng công ty Điện lực miền Nam thực hiện xây dựng văn hóa doanh nghiệp phù hợp với môi trường kinh doanh để vận hành lưới điện an toàn, liên tục, ổn định, giảm tổn thất truyền tải và cải thiện hình ảnh ngành Điện trong suy nghĩ của khách hàng sử dụng điện.
Chi tiết...
QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA TRONG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Chương 1 : Lời nói đầu Quy tắc ứng xử văn hóa trong Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ nhằm: Hoàn thiện các quy định về hành vi của cán bộ, công nhân viên trong Công ty khi giao tiếp, thực thi các công việc chuyên môn trong mối quan hệ với đồng nghiệp, với cộng đồng và xã hội; Hướng các hành vi giao tiếp và ứng xử của cán bộ, công nhân viên đến những chuẩn mực cư xử tốt đẹp, văn minh, lịch sự, tạo điều kiện cho mọi người phát huy tốt khả năng của mình để góp phần vào sự phát triển bền vững của Công ty Điện lực  thành phố Cần Thơ.
Chi tiết...
CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC TRONG VĂN HÓA EVNSPC
1. Mọi hành động của Tổng công ty Điện lực miền Nam đều hướng tới con người, vì con người, trong đó bao gồm đối tác, khách hàng, cộng đồng xã hội, đội ngũ CBCNV. Tổng công ty Điện lực miền Nam hành động vì niềm vui, hạnh phúc của mọi người. Luôn xây dựng mối quan hệ với đối tác, khách hàng, đồng nghiệp, nhà đầu tư, cộng đồng xã hội bằng sự thiện chí, tình thân ái, tinh thần nhân văn. Trong các hoạt động của mình, Tổng công ty Điện lực miền Nam luôn coi yếu tố con người luôn là trung tâm; trong nội bộ EVNSPC, người lao động được coi là tài sản quý giá nhất giúp EVN và Tổng công ty Điện lực miền Nam hoàn thành sứ mệnh và đi đến thành công. Mỗi thành viên EVN SPC sẽ phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng và tự hoàn thiện bản thân theo quy tắc cơ bản này.
Chi tiết...
Tập huấn văn hóa doanh nghiệp
Nhằm nâng cao nhận thức, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp tại đơn vị, đồng thời nêu cao vai trò, trách nhiệm và tinh thần tự giác đối với người lao động trong thực thi Văn hóa doanh nghiệp.
Chi tiết...
EVN SPC cụ thể hóa văn hóa ứng xử đối với người lao động
Trong những năm qua, bên cạnh đảm bảo việc làm, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động theo quy định pháp luật. Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) luôn khuyến khích, tạo điều kiện để người lao động rèn luyện học tập nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng đáp ứng với những yêu cầu nhiệm vụ và ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý điều hành cung cấp điện.
Chi tiết...
Hiệu quả áp dụng ISO trong SXKD tại Công ty CNTT Điện lực miền Nam
Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác quản lý chất lượng, Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam từ năm 2008 đã xây dựng thành công và áp dụng hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 vào các quá trình sản xuất và cung cấp các sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin cho toàn Tổng công ty Điện lực miền Nam cùng các đơn vị ngoài ngành Điện. Đặc biệt Công ty luôn đảm bảo quá trình kiểm tra, quản lý chất lượng được thực hiện thống nhất trong toàn Công ty.
Chi tiết...
Ứng dụng công nghệ trong quản lý cấp vốn khấu hao cơ bản
Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) hằng năm triển khai thực hiện một khối lượng đầu tư xây dựng phát triển nguồn và lưới điện trên 21 tỉnh/thành phố phía Nam. Trong quá trình xây dựng dự án qua nhiều giai đoạn trong đó có khâu quản lý cấp vốn khấu hao cơ bản được thực hiện theo quy định, quy trình pháp luật. Khi chưa áp dụng công nghệ, người thực hiện giám sát công tác này phải lưu trữ được bộ hồ sơ, hóa đơn, chứng từ các lần đăng ký, điều chỉnh, đề nghị cấp vốn một cách thủ công; theo dõi được chu trình luân chuyển hồ sơ giữa đơn vị và Tổng công ty tốn nhiều thời gian, công sức, chi phí, nhân công lao động.
Chi tiết...
Văn hóa doanh nghiệp ngành Điện - Ấm áp tình người
Văn hóa được hình thành từ cái nôi đầu tiên là gia đình, lớn hơn một chút là trường học, lớn hơn một chút nữa là các mối quan hệ xã hội bên cạnh gia đình, nhà trường và có lẽ cuối cùng được hình thành hoàn chỉnh trong môi trường công việc, công tác của bản thân. Tôi nghĩ là vậy, đó có phải chăng là các bước hình thành và phát triển văn hóa doanh nghiệp.
Chi tiết...
Văn hóa doanh nghiệp hãy bắt đầu từ những điều đơn giản nhất
Văn hóa doanh nghiệp không phải là gì to tác mà đó chính là cách ứng xử trong công việc của mỗi CBCNV tạo hài lòng cho khách hàng, khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong cung cấp các dịch vụ của ngành điện; đồng thời là sự đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ công nhân viên (CBCNV) với nhau trong đơn vị.
Chi tiết...
Phụ nữ EVN SPC với xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp
Lịch sử phát triển nhân loại qua các thời kỳ đã ghi nhận phụ nữ luôn đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực hoạt động và là động lực góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của xã hội. Ngay từ những buổi đầu lập nước, khi gặp nạn ngoại bang xâm lược, bà Trưng bà Triệu đã dấy binh khởi nghĩa đánh đuổi quân thù. Thế kỷ 20, qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, lịch sử lại ghi nhận hàng vạn tấm gương phụ nữ, các chị, các mẹ không ngại gian khổ, không tiếc máu xương, sẵn sàng chiến đấu, lao động, hy sinh, cống hiến không chỉ cuộc đời mình mà cả con em cho độc lập tự do của Tổ quốc. Phụ nữ không chỉ chiến đấu anh hùng mà đã lao động cần cù, gian khó để vượt lên cảnh đói nghèo và lạc hậu, góp phần xây dựng đất nước ngày càng to đẹp và đàng hoàng hơn. Xứng đáng với  tám chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” mà Đảng, Bác Hồ đã phong tặng. Những tấm gương phụ nữ tiêu biểu được vinh danh phải kể đến như: nữ chính trị gia được nhiều người biết đến của Việt Nam bà Nguyễn Thị Bình, nhà cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai, nữ anh hùng Võ Thị Sáu…. Họ là những tấm gương sáng để thế hệ sau noi theo và kế tục.
Chi tiết...
VĂN HÓA ỨNG XỬ EVNSPC
CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC TRONG VĂN HÓA EVNSPC
Chi tiết...
 
Đầu trang