TẠM DỪNG TIẾP NHẬN VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG ĐMTMN SAU 31/12/2020

  1. Văn bản 2074/ĐL-NLTT, Cục Điện lực - Bộ Công Thương, ký ngày 17/12/2020, về việc tổng hợp phát triến điện mặt trời mái nhà trên toàn quốc đến hết ngày 31/12/2020. (xem file)
  2. Văn bản 8420/EVN-KD, Ban Kinh doanh - Tập đoàn Điện lực, ký ngày 25/12/2020 về việc phát triển ĐMTMN trên toàn quốc đến hết ngày 31/12/2020. (xem file)
  3. Văn bản 11598/EVN SPC-KD, Ban Kinh doanh - Tổng Cty Điện lực Miền Nam, ký ngày 29/12/2020, về việc phát triển ĐMTMN đến hết ngày 31/12/2020. (xem file)
  4. Văn bản 76/PCCT-KD, Phòng Kinh doanh - Cty Điện lực TP Cần Thơ, ký ngày 14/01/2021, về việc tạm dừng giải quyết các vấn đề liên quan đến ĐMTMN trên địa bàn thành phố Cần Thơ sau ngày 31/12/2020. (xem file)

 

 

PHÁT TRIỂN DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI TẠI VN

 

1. Thông tư 18/2020/TT-BCT, quy định về phát triển dự án điện mặt trời và hợp đồng biểu mẫu (xem file)

2. Quyết định 13/2020/QĐ-Ttg, về việc khuyến khích phát triển điện mặt trời tại VN (xem file)

3. Quyết định 02/2019/QĐ-Ttg, về việc sửa đổi bổ sung một số điều tại quyết định 11/2017/QĐ-Ttg về việc khuyến khích phát triển điện mặt trời tại VN (xem file)

4. Quyết định 11/2017/QĐ-Ttg, về việc khuyến khích phát triển điện mặt trời tại VN (xem file

5. Thông tư 16/2017/TT-BCT, quy định về phát triển dự án điện mặt trời và hợp đồng biểu mẫu (xem file)