Thủ tục qui trình đăng ký hóa đơn điện tử tại PCCT
Để tạo thuận lợi cho khách hàng khi cần tra cứu các thông tin về công tác triển khai Hóa đơn điện tử tại Công ty Điện lực Tp.Cần Thơ từ tháng 05/2014 (thực hiện thí điểm tại Điện lực Bình Thủy). PCCT đăng tải các qui định, thủ tục v/v đăng ký và sử dụng HDĐT nhu sau:
Chi tiết...
 
Đầu trang