Quy định về cung cấp các dịch vụ điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
Căn cứ Nghị định số 205/2013/NĐ-CP ngày 06/12/2013 của Chính phủ về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quy định 505/QĐ-EVN, ngày 15/05/2017 về cung cấp các dịch vụ điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
Chi tiết...
 
Đầu trang