Tìm kiếm

An error has occurred. Error: Thăm dò - Nhận xét is currently unavailable.
Hôm nay: 356
Hôm qua: 493
Tháng này: 10562
Năm nay: 147131
Người đang Online Người đang Online:
Số lượt truy cập Lượt truy cập: 120
Thành viên Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 120

Trực tuyến bây giờ Đang truy cập:

 

 

Trong những năm qua, hoạt động Công nghệ thông tin (CNTT) của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc cải tiến phương thức điều hành quản trị doanh nghiệp, tăng hiệu quả kinh doanh dịch vụ khách hàng và điều độ cung ứng điện ổn định. Hiện nay phải nói rằn...