Về chúng tôi

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

ĐIỆN LỰC TRỰC THUỘC

ĐIỆN LỰC BÌNH THỦY

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: KCN Trà Nóc 1, Lê Hồng Phong, P. Trà Nóc 1, Quận Bình Thủy, TP Cần Thơ

Xem thêm

ĐIỆN LỰC BÌNH THỦY

Địa chỉ: KCN Trà Nóc 1, Lê Hồng Phong, P. Trà Nóc 1, Quận Bình Thủy, TP Cần Thơ

Số điện thoại: 19001006 - 3601125 / Fax: 02923841452

ĐIỆN LỰC CÁI RĂNG

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: 16A Khu vực 1, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, TP Cần Thơ

19001006

Xem thêm

ĐIỆN LỰC CÁI RĂNG

Địa chỉ: 16A Khu vực 1, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, TP Cần Thơ

Số điện thoại: 02923512103 / Fax : 02923914094 - 3847491

19001006

ĐIỆN LỰC CỜ ĐỎ

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Đường số 6, KHC, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ

Xem thêm

ĐIỆN LỰC CỜ ĐỎ

Địa chỉ: Đường số 6, KHC, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ

Số điện thoại: 02923605995 / Fax: 02923695459

ĐIỆN LỰC NINH KIỀU

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Số 08 Nguyễn Trãi, P. An Hội, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ

19001006

Xem thêm

ĐIỆN LỰC NINH KIỀU

Địa chỉ: Số 08 Nguyễn Trãi, P. An Hội, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Số điện thoại: 02923600456 / Fax : 02922221031

19001006

ĐIỆN LỰC Ô MÔN

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: 1105 Quốc Lộ 91, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, TP Cần Thơ

Xem thêm

ĐIỆN LỰC Ô MÔN

Địa chỉ: 1105 Quốc Lộ 91, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, TP Cần Thơ

Số điện thoại: 02923600504 / Fax : 02923861152

ĐIỆN LỰC PHONG ĐIỀN

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: KHC Phong Điền, đường số 14, TTTM, thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền, TP Cần Thơ

Xem thêm

ĐIỆN LỰC PHONG ĐIỀN

Địa chỉ: KHC Phong Điền, đường số 14, TTTM, thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền, TP Cần Thơ

Số điện thoại: 19001006 / Fax: 02923933001

ĐIỆN LỰC THỚI LAI

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Khu hành chánh, Ấp Thới Thuận B, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai, TP Cần Thơ

19001006

Xem thêm

ĐIỆN LỰC THỚI LAI

Địa chỉ: Khu hành chánh, Ấp Thới Thuận B, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai, TP Cần Thơ

Số điện thoại: 02923605995 / Fax: 02923695459

19001006

ĐIỆN LỰC THỐT NỐT

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Quốc lộ 91, KV Long Thạnh 2, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ

Xem thêm

ĐIỆN LỰC THỐT NỐT

Địa chỉ: Quốc lộ 91, KV Long Thạnh 2, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ

Số điện thoại: 19001006 - 02923604212 / Fax : 02923852734

ĐIỆN LỰC VĨNH THẠNH

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Khu Hành Chánh, Ấp Vĩnh Tiến, thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ

Xem thêm

ĐIỆN LỰC VĨNH THẠNH

Địa chỉ: Khu Hành Chánh, Ấp Vĩnh Tiến, thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ

Số điện thoại: 02923641111 / Fax : 02923652123