Liên hệ

Liên hệ công ty Điện lực

Địa chỉ: Số 06 Nguyễn Trãi, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 22 21 000

Fax: (0292) 22 21 039

Không được bỏ trống
Không được bỏ trống
Không được bỏ trống