Về chúng tôi

giới thiệu công ty điện lực


GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. CẦN THƠ

Cần Thơ là thành phố lớn, hiện đại và phát triển nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời là một đô thị loại 1, thành phố trực thuộc Trung ương, nằm bên hữu ngạn của sông Hậu, thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long; là trung tâm của miền Tây Nam bộ, là vùng kinh tế trọng điểm của Đồng bằng Sông Cửu Long, với diện tích 1.400,96 km2, dân số 1,12 triệu người. Thành phố Cần Thơ có 5 quận và 4 huyện với 87 phường, xã và thị trấn. Thành phố Cần Thơ là đầu mối giao thông, giao thương của khu vực với hệ thống đường bộ, đường sông, đường biển và đường không thuận lợi, nối liền với cả nước. Với vị trí quan trọng đó, Thành phố Cần Thơ có rất nhiều điều kiện để phát triển kinh tế theo cơ cấu công nông nghiệp và dịch vụ theo hướng hiện đại gắn với thị trường.

Thành phố Cần Thơ được cấp điện chủ yếu từ lưới điện quốc gia qua đường dây 220 KV, cung cấp điện cho thành phố qua đường dây 110 KV và 10 trạm biến áp. Ngoài nguồn cung cấp trên, thành phố được Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng dự án Trung tâm Điện lực Ô Môn với tổng công suất cho 4 nhà máy với công suất 2.700 MW.

SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. CẦN THƠ QUA CÁC THỜI KỲ:

 Đi lên cùng sự lớn mạnh, trưởng thành và phát triển của thành phố Cần Thơ, Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ đã trải qua các giai đoạn hình thành và phát triển, đã thay đổi tên gọi cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và mô hình hoạt động của ngành Điện Việt Nam như:

Tiền thân của Công ty do Công ty thủy điện tư nhân SCEE (pháp) từ thời Pháp thuộc quản lý. Trước năm 1975, Công ty mang tên là Trung tâm Điện lực Phong Dinh thuộc Khu Điện lực miền Tây, Điện lực Việt Nam (CĐV). Từ ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, Công ty được đổi tên là Sở Quản lý phân phối Điện tỉnh Hậu Giang.

-Năm 1978 đổi tên thành Sở Điện lực Hậu Giang.

-Năm 1992, Tỉnh Hậu Giang tách chia thành 2 tỉnh: Cần Thơ và Sóc Trăng,  Sở Điện lực Hậu Giang đổi tên thành Sở Điện lực Cần Thơ (theo quyết định số 146NL/TCCB-LĐ ngày 21/3/1992 của Bộ năng lượng).

-Đến năm 1996, đổi tên Sở Điện lực Cần Thơ thành Điện lực Cần Thơ.

-Năm 2004, tỉnh Cần Thơ tách chia thành 02 tỉnh: Thành phố Cần Thơ và Tỉnh Hậu Giang. Điện lực Tp. Cần Thơ được thành lập trên cơ sở Điện lực Cần Thơ cũ tách ra.

 -Năm 2010, do chuyển đổi mô hình doanh nghiệp Điện lực Tp. Cần Thơ đổi tên thành Công ty Điện lực Tp. Cần Thơ.

 

MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP CẦN THƠ TẠI THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI:

Công ty Điện lực TP. Cần Thơ là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam (doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc) với nhiệm vụ chính là cung ứng điện, quản lý vận hành, sửa chữa, xây dựng mới đường dây và trạm điện; thực hiện công tác kinh doanh và phát triển hệ thống điện, phục vụ sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong toàn thành phố Cần Thơ.

 

Trụ sở Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ

1. Về tổ chức

-Tổ chức Đảng: Đảng bộ có 192 đảng viên, 13 chi bộ trực thuộc.

-Ban Giám đốc: gồm 01 Giám đốc và 03 Phó Giám đốc.

-Chuyên môn: gồm 23 đơn vị trực thuộc, trong đó: 11 phòng, 01 ban, 02  Đội và 09 Điện lực Quận, huyện; tổng số  833 CBCNV.

2. Về đoàn thể

-Công đoàn : 833 đoàn viên.

-Đoàn TNCSHCM : 167 đoàn viên.

-Hội viên hội CCB : 19 hội viên.

3. Về quy mô quản lý

-Trạm biến áp trung gian110/22 kV: 10 trạm, tổng dung lượng 873 MVA.

-Trạm biến áp phân phối: 5.446 trạm, tổng dung lượng 1.684.060 kVA.

-Đường dây trung thế 22kV: 1.849,7 km.

-Đường dây hạ thế: 3.692,7 km.

-Khách hàng dùng điện: 409.747 khách hàng.

-Điện thương phẩm: 2.900 triệu kWh /năm.

địa bàn hoạt động

SẢN LƯỢNG ĐIỆN THƯƠNG PHẨM

2.900 triệu kWh

(Tính đến 30/06/2023)

TỔNG SỐ KHÁCH HÀNG TRỰC TIẾP MUA ĐIỆN

492.747 Khách hàng

(Tính đến 30/06/2023)

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Sản xuất, phân phối và kinh doanh mua bán điện năng

Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện; kiểm định an toàn kỹ thuật cho các thiết bị, dụng cụ điện

Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, lắp đặt, kiểm tra: Các loại thiết bị điện, phương tiện đo lường điện, dụng cụ đo lường điện, trang thiết bị điện, bảo vệ, điều khiển

Quản lý vận hành, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hoá thuộc các công trình lưới điện đến cấp điện áp 110kV. Thi công xây lắp các công trình đường dây và trạm biến áp.

Tư vấn quy hoạch điện lực; khảo sát, thiết kế; tư vấn quản lý dự án; tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán và giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp

Đầu tư phát triển lưới điện có tính chất phân phối; các dự án năng lượng mới, năng lượng tái tạo

Kinh doanh phân phối điện

Điện năng