Năng lượng tái tạo

Văn bản pháp lý

Tin mới new

(09:13 - 18/01/2023)

Công ty Điện lực TP Cần Thơ thông báo giá mua điện từ dự án ĐMTMN năm 2023

Căn cứ văn bản số 148/EVN – KD+TCKT ngày 10/01/2023 của Tập Đoàn Điện lực Việt...

(16:01 - 14/01/2022)

Thông báo giá mua điện mặt trời mái nhà năm 2022.

Căn cứ văn bản số 156/EVN – KD+TCKT ngày 10/01/2022 của Tập Đoàn Điện lực Việt...

(13:32 - 03/12/2021)

THÔNG TIN ĐẤU NỐI, GIẢI TỎA CÔNG SUẤT ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TẠI PC CẦN THƠ