Năng lượng tái tạo

Điện gió

Tin mới new

(07:53 - 17/11/2021)

THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ TÌNH HÌNH CÔNG NHẬN VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI (COD) ĐỐI VỚI CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ

Như EVN đã thông tin, đã có tổng cộng 106 nhà máy điện...