Về chúng tôi

Văn hoá doanh nghiệp

Tin mới new

(08:26 - 23/02/2022)

NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU EVN

(12:16 - 22/12/2021)

ĐIỆN LỰC VIỆT NAM - 67 NĂM “THẮP SÁNG NIỀM TIN”

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) - ông Dương...

(09:27 - 21/12/2021)

NGÀNH ĐIỆN LỰC VIỆT NAM – LƯỢC SỬ 67 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Trong mọi hoàn cảnh, ngành Điện lực Việt Nam luôn khẳng định được vai...

(10:54 - 14/08/2018)

Văn hóa doanh nghiệp trong công tác đào tạo

Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) giữ vai trò quan trọng trong việc quyết định sự tồn tại của doanh...

(09:38 - 05/12/2017)

QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA TRONG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Chương 1 : Lời nói đầu Quy tắc ứng xử văn hóa trong Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ nhằm: ...

(09:12 - 05/12/2017)

CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC TRONG VĂN HÓA EVNSPC

1. Mọi hành động của Tổng công ty Điện lực miền Nam đều hướng tới con người, vì con...

(09:35 - 28/09/2017)

Tập huấn văn hóa doanh nghiệp

Nhằm nâng cao nhận thức, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng...

(08:03 - 01/09/2017)

EVN SPC cụ thể hóa văn hóa ứng xử đối với người lao động

Trong những năm qua, bên cạnh đảm bảo việc làm, quan tâm chăm lo đời sống vật...