Về chúng tôi

Quá trình hình thành và phát triển


11:01 - 12/01/2022

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. CẦN THƠ

Cần Thơ là thành phố lớn, hiện đại và phát triển nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời là một đô thị loại 1, thành phố trực...

XEM CHI TIẾT

09:04 - 14/11/2017

Giới thiệu về PC Cần Thơ

XEM CHI TIẾT