Về chúng tôi

Đơn vị thành viên


ĐIỆN LỰC TRỰC THUỘC

Đơn vị Vĩnh Thạnh

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Khu Hành Chánh, Ấp Vĩnh Tiến, thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ

Số điện thoại: (0292)3641111

Xem thêm

Điện lực Vĩnh Thạnh

Địa chỉ: Khu Hành Chánh, Ấp Vĩnh Tiến, thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ

Trực sửa chữa : 02923641111 / Fax : 02923652123

Đơn vị Thốt Nốt

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Quốc lộ 91, KV Long Thạnh 2, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ

Số điện thoại: (0292)3604212

Xem thêm

Điện lực THỐT NỐT

Địa chỉ: Quốc lộ 91, KV Long Thạnh 2, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ

Trực sửa chữa : 19001006 - 02923604212 / Fax : 02923852734

Đơn vị Cờ Đỏ

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Đường số 6, KHC, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ

Số điện thoại: (0292)3605995

Xem thêm

Điện lực CỜ ĐỎ

Địa chỉ: Đường số 6, KHC, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ

Trực sửa chữa : 02923605995 / Fax: 02923695459

Đơn vị Ô Môn

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: 1105 Quốc Lộ 91, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, TP Cần Thơ

Số điện thoại: (0292)3600504

Xem thêm

Điện lực Ô MÔN

Địa chỉ: 1105 Quốc Lộ 91, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, TP Cần Thơ

Trực sửa chữa : 02923600504 / Fax : 02923861152

Đơn vị Phong Điền

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: KHC Phong Điền, đường số 14, TTTM, thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền, TP Cần Thơ

Số điện thoại: 19001006

Xem thêm

Điện lực PHONG ĐIỀN

Địa chỉ: KHC Phong Điền, đường số 14, TTTM, thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền, TP Cần Thơ

Trực sửa chữa : 19001006 / Fax: 02923933001

Đơn vị Bình Thủy

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: KCN Trà Nóc 1, Lê Hồng Phong, P. Trà Nóc 1, Quận Bình Thủy, TP Cần Thơ

Số điện thoại: 19001006

Xem thêm

Điện lực BÌNH THỦY

Địa chỉ: KCN Trà Nóc 1, Lê Hồng Phong, P. Trà Nóc 1, Quận Bình Thủy, TP Cần Thơ

Trực sửa chữa : 19001006 - 3601125 / Fax: 02923841452

Đơn vị Cái Răng

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: 16A Khu vực 1, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, TP Cần Thơ

Số điện thoại: (0292)3512103

Xem thêm

Điện lực CÁI RĂNG

Địa chỉ: 16A Khu vực 1, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, TP Cần Thơ

Tổng hợp : 02923512103 / Trực sửa chữa : 19001006 / Fax : 02923914094 - 3847491

Đơn vị Ninh Kiều

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Số 08 Nguyễn Trãi, P. An Hội, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Số điện thoại: (0292)3600456

Xem thêm

Điện lực NINH KIỀU

Địa chỉ: Số 08 Nguyễn Trãi, P. An Hội, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Tổng hợp : 02923600456 / Trực sửa chữa : 19001006 - 02923820615 / Fax : 02922221031

Đơn vị Thới Lai

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Khu hành chánh, Ấp Thới Thuận B, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai, TP Cần Thơ

Số điện thoại: (0292)3605995

Xem thêm

Điện lực thới lai

Địa chỉ: Khu hành chánh, Ấp Thới Thuận B, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai, TP Cần Thơ

Trực sửa chữa : 02923605995 / Fax: 02923695459